Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Dětské oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 4 nadstandardně vybavené pokoje
  • 7 pokojů - 2, 3, a 4 lůžkových - pro děti
  • 2 pooperační pokoje

O oddělení:

Dětské oddělení Nemocnice Prostějov zajišťuje ambulantní a nemocniční péči pro děti ve věku 0 – 19 let. Rozsah péče je dán celým obsahem zdravotních problémů uvedené věkové kategorie. O děti pečují kvalifikovaní lékaři a dětské sestry. O vysoké úrovni svědčí udělení akreditace Ministerstvem zdravotnictví ČR v r. 2007. Akreditace byla udělena v oboru Dětské lékařství a to v plném rozsahu.

Jednotka intenzivní péče dětského oddělení poskytuje péči dětem s život ohrožujícími stavy. Její nadregionální charakter je dán možností a praktickou realizací dlouhodobé umělé plicní ventilace.

Důslednou analgosedací se snažíme maximálně eliminovat nepříjemné či bolestivé prožitky dětí při invazivních vyšetřeních a výkonech (lumbální punkce, převazy..)

Jsme zapojeni do projektu DaR (děti a rodiče). Cílem projektu je přizpůsobit prostředí dětského oddělení co nejvíce domácímu prostředí a vytvořit podmínky, které umožňují rodičům začlenění do celodenní péče o své dítě v nemocnici. Podporujeme přítomnost rodičů s dětmi na oddělení. Pokud nemohou být přijati, snažíme se, aby dítě bylo s příbuznými přes den co nejvíce. Snažíme se o co nejširší naplnění Charty práv hospitalizovaných dětí.

Na oddělení také probíhá náš projekt Děti dětem – děti v rámci zaměstnávání na oddělení vyrábí dárky pro své spolupacienty, vyrábí také výzdobu oddělení (velikonoce, vánoce), různá přáníčka a podobně. Oddělení a chodby jsou vyzdobeny i výrobky dětí „z venku“. Žáci různých škol chodí na oddělení s různými programy pro hospitalizované děti.

Už před lety byla zrušena základní a mateřská škola při nemocnici. Vzhledem k velmi krátké hospitalizaci, která činí průměrně 3-5 dnů, není nutné, aby se děti v nemocnici učily. Pokud ovšem rodiče mají zájem, aby děti nezameškaly, mohou za nimi kdykoliv přijít s úlohami nebo se s nimi učit jako doma.

Kromě 4 pokojů jednotky intenzivní péče je na standardním oddělení 11 pokojů pro děti s doprovodem, z toho 4 nadstandardně vybavené, 7 pokojů - 2,3, a 4 lůžkových - pro děti (i na tyto pokoje lze v případě potřeby přijímat děti s doprovodem) a dva pooperační pokoje.