Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hematologicko-transfuzní oddělení

Pondělí: 6:00 - 8:00
Úterý: 6:00 - 8:00
Středa:
Čtvrtek: 6:00 - 8:00
Pátek:
Pondělí:
Úterý: 9:00 - 11:00
Středa: 6:00 - 11:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00
Pátek: 6:00 - 11:00

Aktuální sdělení pro dárce

Aktuální doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2 nebo po rizikovém kontaktu.

V souvislosti s vývojem situace ohledně infekce SARS-CoV-2 a výskytu onemocnění COVID-19 výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zdravotnická zařízení transfuzní služby. Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a nenahrazuje zdravý klinický úsudek.

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace: 14 dní po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru.
  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací:
    28 dní po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru.

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

  • Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény.
  • Kontakt s osobou v karanténě: 14 dní po kontaktu.
  • Pobyt mimo ČR: 28 dní po návratu.

PROSÍME DÁRCE, ABY PŘICHÁZELI NA DAROVÁNÍ S ROUŠKOU, NEBO JINÝM KRYTÍM ÚST.
Současně Vás, vážení dárci, upozorňujeme na povinnost nahlásit nám jakékoliv respirační onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dní od odběru krve nebo plazmy.   

Děkujeme za pochopení.

Vážení dárci,

pokud jste byli pozitivně testováni na COVID–19 a rádi byste darovali plazmu pro pacienty ve vážném zdravotním stavu, kontaktujte prosím Fakultní Nemocnici Olomouc na telefonu: 588 442 236 nebo 800 888 529.

Děkujeme.

 

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství určenou pro zájemce o darování plazmy pro léčbu COVID-19 pozitivních pacientů naleznete v přílohách níže.

COVID-19 - plazma (1. strana)

COVID-19 - plazma (2. strana)

COVID-19 - plazma (3. strana)

COVID-19 - plazma (4. strana)

Vážení dárci,

ke každému odběru krve je nutné se objednat. Objednat se lze osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Prvodárce přijímáme bez objednání v kterýkoliv odběrový den (po, út, čt 6:00 – 8:00).

 

 

 Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 8. 4. 2020 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

S ohledem na dostupné informace
o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech:
Země: 

Oblast vyřazení 

Bulharsko 

celá země 

Itálie 

provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia 

Pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina 

Kypr 

celý ostrov 

Maďarsko 

celá země 

Makedonie (nově Severní Makedonie) 

celá země 

Rumunsko 

celá země 

Řecko 

celá země 

Srbsko 

celá země 

Turecko 

celá země 

O oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení provádí odběry bezpříspěvkových dárců krve, odběry krve pro autologní transfuze a odběry plasmy technikou přístrojové plazmaferézy. Veškeré odběry jsou poté zpracovávány na definitivní transfuzní přípravky ve „ zpracovatelských centrech“ v AGEL Transfuzní službě Šumperk a.s. nebo na Transfuzním oddělení FN Olomouc a jsou dále distribuovány do krevních skladů zdravotnických zařízení regionu.

Pro prováděnou činnost jsou uvedená pracoviště vybavena moderní diagnostickou i výrobní technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů.