Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hematologicko-transfuzní oddělení

Slide thumbnailhlidax
Pondělí: 6:00 - 8:00
Úterý: 6:00 - 8:00
Středa:
Čtvrtek: 6:00 - 8:00
Pátek:
Pondělí:
Úterý: 9:00 - 11:00
Středa: 6:00 - 11:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00
Pátek: 6:00 - 11:00

Aktuální sdělení pro dárce

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 11. 4. 2022
 

Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech: 

 Země

 Oblast vyřazení

 Itálie

 provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia   Giulia (orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San   Marina)

 Maďarsko

 celá země

 Rumunsko

 celá země

 Řecko

 celá země vyjma Kréty

 Srbsko

 celá země

 Španělsko 

 jihozápadní oblasti (orientačně okolí Cordoby a Sevilly)


Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.

V Praze, dne 11. 4. 2022

V souvislosti s vývojem situace ohledně infekce SARS-CoV-2 a výskytu onemocnění covid-19 výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zdravotnická zařízení transfuzní služby. Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a nenahrazuje zdravý klinický úsudek.

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2: 28.dní od pozitivního testu.

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

  • Osoby v karanténě: 14 dní po ukončení karantény.
  • Pobyt mimo ČR: 28 dní po návratu.

PROSÍME DÁRCE, ABY PŘICHÁZELI NA DAROVÁNÍ S ROUŠKOU, NEBO JINÝM KRYTÍM ÚST.
Současně Vás, vážení dárci, upozorňujeme na povinnost nahlásit nám jakékoliv respirační onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dní od odběru krve nebo plazmy.

O oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení provádí odběry bezpříspěvkových dárců krve, odběry krve pro autologní transfuze a odběry plasmy technikou přístrojové plazmaferézy. Veškeré odběry jsou poté zpracovávány na definitivní transfuzní přípravky ve „ zpracovatelských centrech“ v AGEL Transfuzní službě Šumperk a.s. nebo na Transfuzním oddělení FN Olomouc a jsou dále distribuovány do krevních skladů zdravotnických zařízení regionu.

Pro prováděnou činnost jsou uvedená pracoviště vybavena moderní diagnostickou i výrobní technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů.

Kontakty:

582 315 210
transfuzka@npv.agel.cz
2. patro budovy polikliniky