Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hematologicko-transfuzní oddělení

Slide thumbnail
Pondělí: 6:00 - 8:00
Úterý: 6:00 - 8:00
Středa:
Čtvrtek: 6:00 - 8:00
Pátek:
Pondělí:
Úterý: 9:00 - 11:00
Středa: 6:00 - 11:00
Čtvrtek: 9:00 - 11:00
Pátek: 6:00 - 11:00

Aktuální sdělení pro dárce

Aktualizace 27. 3. 2020

Dárci, kteří pobývali poslední měsíc kdekoliv v zahraničí, nemohou být odebráni a jsou na dobu 1 měsíce od návratu ze zahraničí vyloučeni z dárcovství.
Dárci, kteří bydlí ve společné domácnosti s osobou, která pobývala v oblasti výskytu COVID 19, nebo s ní  pracují  v jedné místnosti, nemohou být odebráni a jsou na dobu 1 měsíce vyloučeni z dárcovství.
Dárci, kteří pobývali v posledních minimálně 14 dnech dle veřejné vyhlášky v těchto obcích:
Benkov u Střelic, Brníčko, Červenka, Dětřichov, Dolní a Horní Sukolom , Chořelice, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Dědina u Uničova, Nová Ves u Litovle, Renoty, Rozvadice, Savín, Střelice u Litovle, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Uničov, Víska u Litovle – prosím, nechoďte darovat.

Prosíme dárce, pokud to bude možné, aby přicházeli na darování s rouškou, nebo jiným krytím úst.

Současně Vás, vážení dárci, upozorňujeme na povinnost nahlásit jakékoliv respirační onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dní od odběru krve nebo plazmy u nás. 

Děkujeme za pochopení. 

Od 1. září 2018 budou moci držitelé Zlaté Janského plakety využívat městskou hromadnou dopravu v Prostějově zdarma na dobu neurčitou. Město Prostějov touto formou děkuje všem, kteří se rozhodli udělat něco pro druhé a věnovat tu nejcennější tekutinu pro záchranu lidského života.

K vyřízení průkazu je potřeba:

  • Platný občanský průkaz
  •  Fotografie o rozměrech 35 x 45mm
  • Potvrzení o udělení Zlaté Janského plakety (vystaví naše oddělení)

Průkaz je k vyřízení v kanceláři FTL, Prostějov - Svatoplukova 59, telefon 582 333 181.

 

Vážení dárci,

ke každému odběru krve je nutné se objednat. Objednat se lze osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Prvodárce přijímáme bez objednání v kterýkoliv odběrový den (po, út, čt 6:00 – 8:00).

 

 

O oddělení

Hematologicko-transfuzní oddělení provádí odběry bezpříspěvkových dárců krve, odběry krve pro autologní transfuze a odběry plasmy technikou přístrojové plazmaferézy. Veškeré odběry jsou poté zpracovávány na definitivní transfuzní přípravky ve „ zpracovatelských centrech“ v Transfuzní službě Šumperk a.s. nebo na Transfuzním oddělení FN Olomouc a jsou dále distribuovány do krevních skladů zdravotnických zařízení regionu.

Pro prováděnou činnost jsou uvedená pracoviště vybavena moderní diagnostickou i výrobní technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů.