Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Vážený pane, vážená paní,

Vítáme Vás v Nemocnici Prostějov a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

Nemocnice Prostějov patří ke středně velkým nemocnicím, zajišťuje zdravotní péči lůžkovou i ambulantní pro obyvatele Prostějovska, v některých oblastech je její působení nadregionální - např. implantace trvalých kardiostimulátorů, radioterapie, dialyzační léčba. V současné době nemocnice disponuje 390 lůžky akutní péče, 30 lůžky léčebné rehabilitace a 72 lůžky v léčebně pro dlouhodobě nemocné.

Interní oddělení provádí kardiostimulace a specializovaná kardiologická vyšetření i pro okolní okresy Vyškov a Blansko. Na chirurgickém oddělení jsou rutinně prováděny laparoskopické operace. Na ortopedickém oddělení jsou prováděny náhradní kyčelních a kolenních kloubů s velmi dobrými výsledky i díky návaznosti ortopedie - rehabilitace - lázeňská léčba ve Slatinicích.

Na gynekologickém oddělení jsou prováděny náročné operace, roste laparoskopická operativa. U 30 % porodů byl přítomen otec, nastávající maminky jsou připravovány v poradně pro těhotné. Rodičkám nabízíme metodu bezbolestného porodu v epidurální anestezii.

Naše nemocnice se může pochlubit také moderně vybaveným centrem pro léčebnou rehabilitaci, která nemá obdobu v širokém okolí. Unikátní je také centralizovaný komplement, slučující 11 úseků laboratorní medicíny v jeden celek, a to i vč. odběrového střediska transfuzní služby. Samozřejmostí jsou vyšetřovací a léčebné složky společné pro ostatní obory, včetně rentgenologického oddělenídialyzačního střediskagastroenterologického pracovištěklinické onkologie a radioterapie.

Celý areál nemocnice je propojen počítačovou sítí, takže informace o pacientovi jsou dostupné všem ošetřujícím lékařům.