Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Centrum léčebné rehabilitace

Slide thumbnail

Charakteristika:

Počet lůžek:

 • 30 standardních
 • z toho 2 pokoje nadstandardní (270 Kč/noc)

Zdravotnický personál: 

 • 5 lékařů
 • 34 fyzioterapeutů
 • 2 ergoterapeut
 • 10 sester (8 lůžkové oddělení + 1 kartotéka, ambulance a 1 THP pracovník)
 • 3 NZP

O Centru léčebné rehabilitace:

Centrum léčebné rehabilitace s vlastními lůžky bylo koncipováno a vybudováno v roce 1994. Prostorovým, přístrojovým a personálním vybavením se řadí toto pracoviště k nejmodernějším v republice s plným spektrem rehabilitačně terapeutických možností. Fyzioterapeuti jsou specializovaní v široké škále technik jako např. Vojta, PNF, Lewit, Bobath, McKenzie, Brunkow, Schroth, spirální dynamika, senzomotorická stimulace, , Brugger, Klein-Vogelbach, S-E-T koncept, SM systém, lymfodrenáž, míčková facilitace, respirační fyzioterapie, tejping a kineziotejping, škola zad, léčba stresové inkontinence, léčba funkční sterility podle Mojžíšové, rehabilitace ruky.
V neposlední řadě je součástí přízemí i pracoviště ergoterapie, kde se provádí výcvik všedních denních činností a testování zbytkového funkčního potenciálu u trvale postižených pacientů.

Lůžková část:

Lůžková část Centra léčebné rehabilitace (CLR) je umístěna v 1. patře hlavní budovy nemocnice. 30 lůžek je rozděleno do dvou a třílůžkových pokojů se dvěma nadstandardními, většina má vlastní sociální zařízení. Oddělení je vybaveno jídelnou pro pacienty a zázemím pro individuální i skupinovou kinezioterapii, fyzikální terapii a výcvikovým zařízením pro nácvik soběstačnosti.

Zároveň spolupracujeme i s neurologickým oddělením, kde máme 3 sdílené pokoje. Při větší obložnosti jsou pacienti umístnění i na tato lůžka.

Hospitalizace na oddělení Centra Léčebné Rehabilitace (CLR)

Pacientům je poskytována kompletní péče rehabilitačního týmu, tedy lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, ošetřovatelského personálu, protetika a specialistů ostatních klinických oborů.

Doba hospitalizace je dána aktuálním stavem pacienta a v průměru se pohybuje v rozmezí od 7 do 10 dní - dle zdravotního stavu a rozhodnutí lékaře rehabilitačního oddělení. Po dobu hospitalizace mají pacienti možnost využívat moderního vybavení ambulantní části oddělení CLR, tj. mechanoterapie, elektroterapie, hydrokinezioterapie, vířivých lázní, parafínu a robotického sálu – dle ordinace ošetřujícího lékaře. Více informací naleznete v části ambulance CLR.

Pacienti po aplikaci botulotoxinu jsou zařazení do antispastického programu, který může být realizován ambulantně nebo za hospitalizace.

Návazná terapie po skončení hospitalizace na CLR:

 1. Propuštění domů
  • provádíte autoterapii, zlepšujete svou kondici v domácím prostředí a začleňujete se do běžných denních aktivit života
  • čekáte na nástup do lázní/odmítnete lázně, nebo se objednáváte na ambulantní rehabilitaci
 2. Překlad do lázní
  • pouze v případě, že máte již termín nástupu do lázní navazující na hospitalizaci
  • pokud máte o lázně zájem, ale nemáte je zajištěné, tak naše oddělení má možnost vyřídit vám pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou. V závislosti na kapacitě Lázní je možný přímý překlad nebo na lázně vyčkáte doma
  • pokud preferujete jiné lázeňské zařízení, je nutné si jej zajistit přes praktického lékaře (od nás dostanete pouze doporučení k lázeňské léčbě)
 3. Překlad nebo zajištění jiné návazné péče v zařízení Odborného léčebného ústavu (OLÚ) nebo v Rehabilitačním ústavu
 4. Překlad na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných.

Informace pro hospitalizované pacienty

Na přijetí k hospitalizaci se dostavte nejpozději do 10:00. Každý pacient je po přijetí na oddělení vyšetřen jak lékařem, tak fyzioterapeutem a ergoterapeutem – prosíme neopouštějte oddělení do té doby. Podmínkou pro přijetí je stabilizovaný zdravotní stav a aktivní přístup k terapii.

Sebou si přineste:

 • osobní doklady,
 • doklad o pracovní neschopnosti,
 • aktuální lékařské zprávy,
 • chronickou medikaci (léky běžně užívané v originálním balení) a jejich rozpis,
 • hygienické pomůcky včetně toaletního papíru
 • pyžamo,
 • vhodné oblečení na terapii + obuv (tenisky, tepláky, trička) + dlouhá lžíce na obouvání,
 • po domluvě plavky a ručník na bazén,
 • ortopedické pomůcky - pokud již nějaké využíváte (berle, francouzské hole, ortézy, protézy, oblékač ponožek),
 • něco na čtení.

Návštěvy: 14:00-17:00, mimo tuto dobu pouze se svolením ošetřujícího lékaře.

Jakékoliv opuštění oddělení je nutní nahlásit ošetřovatelskému personálu.