Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Chirurgické oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 53 lůžek

Zdravotnický personál:

  • 14 lékařů
  • 52 nelékařských zdravotnických pracovníků

O oddělení:

Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov zajišťuje péči především o chirurgicky nemocné, ale rovněž poskytuje akutní péči urologickým nemocným ve spádové oblasti bývalého okresu Prostějov. Důkazem rozvoje pracoviště je nárůst operativy a především významné rozšíření spektra operačních výkonů s důrazem na moderní a miniinvazivní postupy. Hernia – centrum je jedním z významných takto zaměřených pracovišť v České republice, které pravidelně pořádá workshopy pro lékaře a sestry zaměřené na nové operační metody a správné používání technologií a materiálů. Pracujeme s produkty jen předních světových firem. Bohatou tradici a vysokou úroveň má chirurgie zažívacího traktu. Pracoviště je jak technicky tak personálně vybavené, včetně nezbytné mezioborové – interdisciplinární spolupráce v rámci nemocnice vedle Klinických onkologických center (KOC) jedním z Kooperujících onkologických centerOnkochirurgie je tedy dalším velmi významným programem tohoto oddělení. Dalším programem je problematika bariatrické a metabolické chirurgie, která je od roku 2009 na tomto oddělní standardně řešena. Pro jednotlivé okruhy odborné činnosti byly stanoveny jak na úrovni ambulancí a odborných poraden, tak operačních týmů specializované pracovní skupiny.

Rozsah činností

Prováděny jsou veškeré operace břišní chirurgie s důrazem na funkční onemocnění jícnu (kardioezofageální spasmus-achalasie, výchlipky-divertikly, brániční kýly a refluxní nemoc jícnu). Chirurgická léčba metabolického syndromu a obezity (více jak 60 operací ročně), chirurgická léčba zhoubných onemocnění ženského prsu s důrazem na záchovné operace s vyhledáním sentinelové uzliny a její okamžité vyšetření přítomným patohistologem, chirurgie štítné žlázy, onemocnění konečníku a rekta, moderní ambulantní ošetření hemoroidů nebo operace Longovou metodou, moderní řešení píštělí v okolí konečníku novou na pracovištích ojedinělou miniinvazivní endoskopickou technikou (VAAFT), operace křečových žil, moderní řešení chronických ran a defektů.

Více jak 1/3 abdominálních operací je prováděna laparoskopicky - cholecystektomie, appendektomie, hernioaloplastiky, sutury perforovaných vředů a dalších náhlých příhod břišních, fundoplikace, výkony bariatrické chirurgie. Operace jsou prováděny na moderně komplexně vybavených sálech se zázemím jednotek intenzivní péče a oddělení ARO. Moderní miniinvazivní metody se podílejí v některých případech téměř na 100% operací (bariatrie a metabolická chirurgie, odstranění žlučníku, apendixu, kýly, operace funkčních onemocnění jícnu a bráničních kýl). V průběhu operačních výkonů jsou používány moderní technologie: stapplery-šicí přístroje, harmonický skalpel, zcela nové kombinované sestavy pro endoskopickou chirurgii. To vše může zkrátit operační časy, ale především přispívá bezpečí nemocného a snížení výskytu pooperačních komplikací. V potřebném rozsahu je zde zajištěna specializovaným dětským chirurgem jak ambulantní, tak operační péče o děti od dvou let věku.

Úrazová chirurgie jako taková se stala součástí oddělení Ortopedie. Chirurg se podílí jen na diagnostice, a především operacích poranění hrudníku a břicha.

Na chirurgickém oddělení se provádějí některé z operací zevního genitalu a je zde poskytována nezbytná akutní péče nemocným s urologickými potížemi. Spádovým lůžkovým urologickým pracovištěm je ale nemocnice Přerov s plně kvalifikovaným týmem urologů.

V rámci odborných ambulancí je funkční cévní poradna. Vyjma operace křečových žil jsou další cévní operace a výkony na tepenném systému prováděny na specializovaném oddělení ve Vítkovicích nebo FN Olomouc.

Onkochirurgie tvoří 16% operativy. Oddělení je v rámci klinických onkologických center (KOC) „kooperujícím onkologickým pracovištěm“. V součinnosti s onkologickým pracovištěm jsou jako součást komplexní terapie prováděly všechny typy operací nádorů zažívacího traktu vyjma jícnu a slinivky břišní. Na současné úrovni je zajištěna chirurgická léčba nádorů prsu a onemocnění štítné žlázy. Pracoviště je vybaveno moderní technologií k odstranění jaterních metastáz: radiofrekvenční ablace. Lze ji použít jak při konvenční operaci, tak pod navigací CT. Pracoviště velmi úzce mezioborově spolupracuje v rámci nemocnice a dodržuje striktně závazné protokoly dané KOC, Českou onkologickou společností a Onkochirurgickou sekcí České chirurgické společnosti. Přímo na pracovišti je lékař s onkochirurgickou atestací. Mezioborová indikační onkochirurgická komise se schází jednou týdně nebo dle aktuální potřeby (zastoupení: onkolog, onkochirurg, zástupce oddělení zobrazovacích metod, anesteziolog a nutriční specialista, ošetřující lékaři…). Protokolárně stanovuje dle veškerých nálezů optimální léčebný postup a dobu i typ operace.

Péče o akutní ambulantní pacienty je zajišťována na akutní chirurgické ambulanci, která je umístěna v komplexu expektačních lůžek a urgentního příjmu. Tato ambulance zajišťuje nepřetržitý 24hodinový provoz. Na další chirurgické ambulanci jsou prováděna kontrolní vyšetření, objednávání pacientů k elektivním-plánovaným operacím a podobně. Kromě činnosti obecně chirurgické jsou na těchto ambulancích provozovány specializované odborné poradny cévníproktologickádětskáambulance pro léčení chronických ranbariatrická a metabolická chirurgii, kolorektální karcinom, gastroenterochirurgická se zaměřením problematiku chirurgického onemocnění jater, žlučníku žlučových cest a slinivky břišní. Významná je mamologická komise, kde jsou interdisciplinární komisí hodnoceny veškeré patologie a především zhoubná onemocnění prsu. Odbornou péči stomikům zde poskytuje rovněž plně erudovaná „stoma-sestra“.

V I. podlaží, kde se nachází lůžková část chirurgického oddělení, je rovněž komplex centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, dospávací pokoj, 12 lůžek mezioborové JIP, kde je standardně 5-6 lůžek pro chirurgické nemocné, a oddělení ARO. Celý komplex je logicky uspořádán, vybaven moderní technologií a patří nejen mezi jeden z nejmodernějších v ČR, ale snese i srovnání s Evropskými pracovišti. Lůžkové oddělení má kapacitu 53 lůžek. Z toho jeden pokoj, jednolůžkový je nadstandardně vybaven. Ostatní jsou dvou až třílůžkové, vždy s vlastním sociálním zařízením. Na přání nemocného lze při obsazení nadstandardního pokoje organizačně zajistit samostatnou hospitalizaci na dvoulůžkovém pokoji.

Naší soustavnou snahou je neustálé zvyšování kvality ošetřovatelské i léčebné péče. Jedná se o plně akreditované řízení, kde probíhají stáže a výuka jak středně zdravotnického personálu, tak i studentů medicíny a lékařů v postgraduálním studiu. V rámci postgraduální výuky zde probíhají pravidelné workshopy a sympozia i se zahraniční účastí. Lékaři a středně zdravotnický personál se účastní systematicky aktivně odborných setkání a kongresů jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Soustavná je i publikační činnost a v rámci pedagogické činnosti vazba na I.chirurgickou kliniku FN a LF UP Olomouc. Na oddělení pracuje v plném úvazku 11 lékařů, z toho 10 má plnou erudici a jeden je v přípravě k atestaci. V týmu mají dva lékaři nadstavbovou atestaci: dětská chirurgie, onkochirurgie. Jeden lékař je zařazen do doktorandského studiu (Ph.D. …získání vědecké hodnosti). V dílčím úvazku 0,2 a 0,6 zde pracují další dva rovněž plně erudovaní lékaři.

Garantujeme Vám vysoce odbornou moderní diagnostickou a léčebnou péči. Naší snahou je vrátit Vám zdraví v příjemném prostředí. Chceme, abyste byli v rámci možností úplného vyléčení nebo alespoň významně pozitivního ovlivnění vašeho onemocnění maximálně spokojeni!