Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Chirurgické oddělení

Charakteristika oddělení:

O oddělení:

Chirurgické oddělení Nemocnice Agel Prostějov poskytuje klientům obsáhlé spektrum chirurgické péče, a navíc akutní péči urologickou, a to ve spolupráci s Urologickým oddělením Nemocnice Agel Přerov.

Naše pracoviště klade velký důraz na moderní a mini-invazivní postupy v léčbě pacientů a tyto postupy provádí vysoce erudovaný tým lékařů. Máme možnost pracovat se špičkovou technologií jak v oblasti přístrojů, tak používaných materiálů.

Náš tým lékařů je součástí multidisciplinárních týmů Nemocnice Agel Prostějov, které řeší problematiku onkologických nemocných, obézních pacientů, pacientů s břišní kýlou nebo pacientů s onemocněním celého zažívacího traktu včetně žlučových cest a slinivky břišní. Déle pak jde o pacientky s onemocněním prsní žlázy a pacienty v léčbě chronických ran.

Centrum pro léčbu břišních kýl:

Dlouhodobě a komplexně se zabýváme problematikou veškerých břišních kýl včetně bráničních. Ve specializovaných ambulancích pacienty přijímáme do naší péče, provádíme komplexní diagnostiku a na základě výsledků pacientovi nabídneme nejvhodnější způsob řešení jeho onemocnění. V maximální míře se snažíme postupovat mini-invazivními metodami. Používáme nejmodernější technologie a materiály. To vše s ohledem na co největší spokojenost našich pacientů. Pacienty následně sledujeme v ambulantní péči.

Centrum bariatrické  a metabolické chirurgie:

Bariatrická chirurgie je v současné době považována za neúčinnější způsob léčby pro pacienty trpící těžkou obezitou a přidruženými chorobami. V roce 2022 jsme získali statut bariatrikcého centra. Jako bariatrické centrum nabízíme komplexní léčbu obezity zahrnující mezioborovou spolupráci obezitologa, nutričního specialisty, psychologa, gastroenterologa, radiologa, anesteziologa a plastického chirurga. Pacienta před operací kompletně vyšetříme a po operaci dlouhodobě dispenzarizujeme.

V současné době  se v nemocnici Prostějov provádí  více než 100 bariatrických operací ročně ,zahrnující celé spektrum bariatrických výkonů,včetně revizních operací. Nejčastěji prováděné typy výkonů  jsou tubulizace žaludku (sleeve resekce), single anastomosis sleeve-ileal bypass (SASI) a Roux-Y gastrický bypass (RYGB). Všechny výkony provádíme miniinvazivně, tedy laparoskopickou technikou. Pacienti se mohou telefonicky  objednat ke konsultaci do obezitologické ambulance  MUDr. Veroniky Hansgutové na  tel.: 582 315 315

Onkologie

V onkologické péči úzce spolupracujeme, jak v multioborové interdisciplinární komisi v rámci naší nemocnice, tak s regionálními onkologickými centry jako jsou FN Olomouc a Nemocnice Agel Nový Jičín. Pacientům s onkologickým onemocněním žaludku a tlustého střeva můžeme nabídnout i mini-invazivní postupy jako je například laparoskopická resekce tlustého střeva. Nabízíme komplexní řešení pro onkologické pacienty-prevence, diagnostika, léčba chirurgická, léčba onkologická a dlouhodobé sledování.

U pacientek s onkologickým onemocněním prsní žlázy, pak nabízíme nejmodernější postupy diagnostické i operační. V případě rozsáhlejších operací prsu, pak konzultujeme operaci a její typ s erudovaným plastickým chirurgem, i vzhledem k eventuální následné estetické reparaci. Toto je trendem ve většině onkologických center.

Chirurgie onemocnění prsní žlázy

Máme plně zavedenou léčbu především zhoubných, nebo potencionálně zhoubných onemocnění prsní žlázy. Nově otevíráme i možnost pro pacientky s benigním onemocněním prsní žlázy, a to prostřednictvím nově otevřené mammární ambulance v rámci chirurgického oddělení.

Onemocnění GIT včetně IBD (Crohnova nemoc, Ulcerozní kolitída) a divertikulární nemoci

O tyto pacienty. kterých neustále přibývá, pečujeme v úzké spolupráci s Gastroenterologickým oddělením naší nemocnice i ambulantními specialisty. Pacientům nabízíme dlouhodobou péči, diagnostiku a v případě nutnosti operační řešení. I v těchto případech preferujeme mini-invazivní chirurgii.

Onemocnění hepato-biliárního systému a slinivky břišní

Nejčastějším onemocněním HPB systému je cholecystolithiasa-kameny ve žlučníku a s tím spojené obtíže. Proto také operace žlučníku patří k nejčastějším operačním výkonům na všech chirurgických odděleních. U této operace naprosto dominantně preferujeme laparoskopický, tedy mini-invazivní postup. Ve spolupráci s Gastroenterologickým oddělením řešíme endoskopicky většinu onemocnění žlučových cest. U závažnějších onemocnění HPC systému, včetně nádorů slinivky, pak úzce spolupracujeme s I. chirurgickou klinikou FN Olomouc.

Chronické rány

U pacientů s chronickými kožními defekty, poskytujeme komplexní ambulantní a v případě nutností i hospitalizační péči. Vyškolený lékařský i sesterský personál používá nejmodernější metody a prostředky užívané v léčbě chronických ran. Je nutná i multioborová spolupráce u pacientů diabetiků nebo s arteriosklerózou tepen dolních končetin.

Cévní onemocnění žil a tepen

Pacientům s onemocněním povrchových žil na dolních končetinách, provádíme operační řešení jejich onemocnění. Pacientům s onemocněním tepenného systému, pak nabízíme komplexní diagnostiku onemocnění, konzervativní léčbu, pokud je indikována, a operační nebo radio-invazivní zákroky ve spolupráci s Nemocnicí Agel Vítkovice.

Ambulantní část se dělí na akutní ambulanci, která je v provozu denně 24 hodin a ambulance odborné, které mají své vyhrazené ordinační dny a hodiny.

Akutní ambulance poskytuje nepřetržitou péči o chirurgické nemocné.

Odborné ambulance:

Naše oddělení pravidelně pořádá nebo se podílí na pořádání vzdělávacích akcí, jak pro lékaře, tak nelékařský personál. Odbornou praxi u nás absolvují jak studenti lékařské fakulty, tak studenti střední a vyšší zdravotní školy.