Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Poradna pro kolorektální chirurgii

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí:
Úterý: 12:30 – 14:30
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Činnost poradny:

Zajišťuje péči o chirurgické pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku, a to zejména s onemocněním nádorovým, ale i s onemocněnímnezhoubným – divertikulární choroba, Crohnova nemoc, ulcerosní kolitida, polypy střevní, které nejsou endoskopicky ošetřitelné a další.

Tyto pacienty společně s gastroenterologickou, onkologickou ambulancí a obory komplementu vyšetřuje, léčí, podílí se na indikaci k operaci. Po operacích jedispenzarizuje a provádí některé diagnostické či terapeutické výkony včetně pomoci při ošetřování kolostomií a ileostomií. Probíhají zde i konzultace pro obvodní lékaře a dále konzilia pro ošetřující lékaře ostatních oborů. Úzce spolupracuje s  mezioborovou chirurgicko–onkologickou indikační komisí, která u vyšetřených pacientů v případě nálezu nádorového onemocnění gastrointestinálního traktu indikuje optimální léčebný   postup včetně operačního řešení. Komise pracuje dle poskedních poznatků moderní vědy a medicíny!

Konkrétní problematika:

poradna zaměřena zejména na kolorektální karcinom. Kolorektální karcinom, ne zcela přesně rakovina tlustého střeva představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u lidí nad 50 let. Dnes nejsou výjimkou mladí lidé do třiceti let! Způsobuje smrt cca 655 000 lidí ročně. Jedním ze států na světě s největší incidencí (počet nově nemocných na 100tis obyvatel) je právě Česká republika společně se Slovenskem a Maďarskem.

Nebezpečí kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že může probíhat poměrně dlouho skrytě a manifestovat se až v pokročilejším a tedy obtížněji řešitelném stádiu. Nejčastějšími příznaky jsou: krev ve stolici, méně často střídání zácpy a průjmu, bolesti břicha, hlen ve stolici, hubnutí nebo změny celkového zdravotního stavu jedince: ztráta motivace, častá banální nachlazení, celkové neprospívání. Říkáme tomu „soubor malých příznaků“. Nemusí vždy znamenat přítomnost zhoubného onemocnění, ale měl by být důvodem k podrobnějšímu vyšetření!

Je-li prokázán zhoubný nádor nebo je-li vysloveno podezření na něj, je pacient komplexně vyšetřen a s výsledky vyšetření poté konzultován v mezioborové chirurgicko – onkologické indikační komisi. Členy komise jsou především zkušení a plně erudovaní lékaři z jednotlivých participujících oborů – onkolog, chirurg, onkochirurg, gastroenterolog, nutriční lékař, anesteziolog, radiolog. Tato komise indikuje další postup. Doplnění dalších vyšetření či speciální přípravu, nebo přímo indikuje léčebný proces: operaci nebo tzv. neoadjuvantní /předoperační/ léčbu ozářením či chemoterapií nebo jejich kombinaci a následnou operaci.

Operace:

na tomto pracovišti standardizovány radikální operační postupy tkzv. „resekce R-0“ kdy je odstraněna část tlustého střeva s okolní tukovou tkání, cévami a lymfatickými uzlinami. Jedná se o tyto operace: při postižení slepého střeva a vzestupné části tračníku se nejčastěji odstraňuje celá pravá část tračníku – tzv. pravostranná hemikolektomie čirozšířená pravostranná hemikolektomie. Při postižení příčného tračníku odstraňujeme buď pouze jeho část, nebo celý příčný tračník – resekce transversa. Při postižení sestupného tračníku odstraňujeme nejčastěji celou levou půli tračníku, tzv. levostranná hemikolektomie nebo rozšířená levostranná hemikolektomie, při postižení esovité části tračníku odstraňujeme buď jeho část či celý esovitý tračník - resekce sigmatu, nebo i celou levou půli tračníku – levostranná hemikolektomie. Při postižení konečníku se buď odstraňuje jeho část, tzv. nízká přední resekce rekta, nebo velmi-velmi nízká resekce rekta. Někdy jsme nuceni v rámci radikality odejmout celý konečník včetně anu a střevo vyústit před stěnu břišní ve formě stomie a otvor po řiti na hrázi slepě uzavřít – dle autora nazvaná Milesova operace. U velmi malých nepokročilých nízko uložených nádorů konečníku někdy odstraňujeme nádor excizí přes konečník.

Tým lékařů specializovaný pro kolorektální chirurgii tyto operace standardně provádí. Zárukou odbornosti týmu je standardizovaná četnost provedených operací, kontakt s pracovišti a odborníky pracovišť vyššího typu: FN a tkzv. „KOC“ (klinická onkologická centra). Nemocní jsou trvale dispenzarizováni jak onkologem tak koloproktologickou poradnou. Společně je po operaci kontrolují s cílem zajistit bezproblémový pooperační průběh a eventuelně co nejčasněji zjistit možné komplikace a tyto efektivně léčit. Poradna zajišťuje i pomoc při ošetřování stomií (vývodů střeva) byla – li u pacientů nutnost tyto, ať už dočasné, nebo trvalé, vytvořit.

Nemocnice Prostějov disponuje nejmodernějším vybavením k diagnostice a léčbě těchto onemocnění klasickou i miniinvazivní cestou. Operační sál je nadstandardně vybaven technologií, která umožňuje kdykoli běhe operace provést endoskopické vyšetření konečníku i tlustého střeva. Toto je důležité jak pro radikalitu prováděné operace, upřesnění nálezu tak i bezpečnost operačního výkonu! Vybavení operačního sálu a zkušenost týmu dovoluje rozvíjet tkzv.: XXL-chirurgii, tedy co nejbezpečnější péči o chirurgické nemocné s nadváhou a obezitou! Lékaři chirurgického oddělení se pravidelně účastní a aktivně vystupují na celostátních a mezinárodních chirurgických kongresech. V týmu pracuje lékař, který získal nově akreditovanou nástavbovou atestaci z onkochirurgie a je současně členem zkušební komise pro tento nový obor, kterou jmenoval ministr zdravotnictví. Lékaři mají jedinečný přístup k aktuálním informacím,  nejmodernějším postupům a tím i k možnosti jejich uplatnění v praxi.

Poradna pro kolorektální chirurgii je zřízena s cílem přispět k co nejlepší péči o pacienty s onemocněním tlustého střeva, v současnosti bohužel zejména nádorovým. Je naší snahou, aby diagnostika, léčba indikovaná mezioborovou komisí dle posledních poznatků E.B.M, systematická dispenzární péče, ale i edukace stran výživy, změny životního režimu apod. byly maximálně efektivní a především pro nemocného komfortní. To je náš cíl!

Využijte naší odborné ambulance, neváhejte se ptát na vše, co vás zajímá, z čeho máte obavy, čemu nerozumíte a jako laik ani rozumět nemusíte. Pokud budete naše závěry a plánovaný léčebný postup chtít konzultovat s dalším odborníkem u nás nebo na jiném pracovišti, především neváhejte a neobávejte se nám to sdělit. Zapůjčíme Vám pro tento účel veškerá vyšetření, jejichž opakování by bylo zcela zbytečné a pro vás často i zatěžující.  Jde o běžnou praxi. Vždyť jde o Vaše zdraví, možná i váš život. Stejnou službu tkzv.: „second opinien“ poskytuje recipročně i naše odborná poradna a dle závažnosti případu i celá onko-chirurgická indikační komise velmi často. V zahraničí je takový postup standardem. Věřte nám, že jsme pro vaše uzdravení, zlepšení zdravotního stavu připraveni poskytnout péči na patřičné úrovni jak vysoce odborné tak i nepostrádající individuální lidský přístup. Oba faktory považujeme za nezbytné při poskytování péče nemocnému, kterému jsme nuceni často sdělit i velmi nepříjemnou pravdu o jeho o nemocnění o jeho zdravotním stavu!

Zpět na Chirurgické ambulance