Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Poradna pro bariatrickou a metabolickou chirurgii

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí:
Úterý:
Středa: 8:30 – 11:30
Čtvrtek:
Pátek:

Co je obezita?

Obezita je definována jako nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu. Nadváha (BMI 25-30) a hlavně obezita  (BMI vyšší než 30) vede při delším trvání k trvalému poškození zdraví. Velmi závažnému poškození zdraví: snížená tolerance cukrů, vznik diabetu II. typu se všemi důsledky ( poškození cév,  poškození sítnice oka, nevratné poškození ledvin často končící „umělou ledvinou“ (dialýza), poškození cév zásobujících srdce, poškozením velkých tepen a to i v důsledku poruchy metabolismu lipidů ( obávaný cholesterol), trvalé přetěžování kloubů, páteře se všemi důsledky… Vyjmenovat všechny komplikace si vyžaduje samostatnou kapitolu. Ale například málo se ví o tom, že obézní s BMI  35 a více mají častější sklon ke zhoubným nádorům, tlustého střeva, konečníku, ledvin, ženských orgánů.  Obezita vzniká především nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie. Na jejím vzniku se však významnou měrou mohou podílet i genetické předpoklady.

V posledním desetiletí výskyt obezity celosvětově prudce stoupá. WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlásila ve XX.století obezitu za pandemii!!!


Proč bariatrická chirurgie?

Obezita je chronické onemocnění, které není vůbec probléme kosmetický, ale především zdravotní. Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojena závažná rizika vzniku různých zdravotních komplikací jako jsou: zvýšený krevní tlak a srdečně – cévní onemocnění, nemoci pohybového aparátu a dalšími. Cukrovka II. typu je u této skupiny nemocných pravidlem, je obtížně ovlivnitelná a nemocné invalidizuje svými komplikacemi. Neexistuje jiná, dlouhodobě úspěšnější léčba vysokých stupňů obezity a hlavně přídružených nemocí – nežli bariatrická a metabolická chirurgie. Bariatrická chirurgie  je dnes zařazena do standardu léčby prediabetu a diabetu II. typu. AHS (American  Heart  Association) ji zařadila v tomto roce do kauzální léčby kardiovaskulárních onemocnění a především preventivní péče o obézní nemocné s projevy kardiovaskulárních onemocnění!  Chirurgický výkon zlepší, či úplně vyléčí i řadu onemocnění vzniklých v souvislosti s obezitou a působí jako prevence proti vzniku těchto onemocnění a zásadním způsobem snižuje úmrtnost obézních.


Co je to BMI?

Základním a zároveň nejpoužívanějším způsobem určování obezity je

BMI = Index tělesné hmotnosti (body mass index).

BMI
Kategorie
Zdravotní rizika
méně než 16,4 těžká podvýživa velmi vysoká
16,5 - 18,4 podváha vysoká
18,5 - 24,9 norma minimální
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká

Jaké mám BMI? - BMI  kalkulačka:

Hmotnost (kg)
Výška (cm)


 
Vaše BMI:
To znamená:


Vstupní vyšetření:

Každý pacient je před chirurgickým výkonem komplexně vyšetřen.

Vstupní vyšetření je spojeno s vyplněním velmi podrobného dotazníku (nejlépe doma,v klidu). Pomáháte nám tímto hledat optimální cestu jak pomoci Vám, jak pomoci dalším klientům a pacientům! Následuje podrobná anamnéza – zejména zjištění stravovacích zvyklostí, fyzického vyšetření, ultrazvukové vyšetření břicha, RTG vyšetření žaludku a jícnu (potřebujeme znát anatomii Vašeho zažívacího traktu-časté jsou brániční kýly a další onemocnění o kterých nevíte a která by mojhlůa negativně ovlivnit případnou bariatrickou operaci(!), endoskopické vyšetření žaludku , vyšetření plicní kapacity a nezbytné a velmi důležité  psychologické vyšetření. Na základě provedených vyšetření a po podrobném pohovoru s  pacientem je zvolen odpovídající optimální chirurgický výkon.

Každý, takto nemocný člověk by se měl pokusit prokazatelně o redukci hmotnosti jiným způsobem: úprava životosprávy, dieta, po redukci hmotnosti vhodný a adekvátní pohybový režim, podpůrná medikace…

Věřte nám! Na základě výsledků všech vyšetření a informací získaných od Vás

Vám doporučíme optimální léčebný a tedy i chirurgický postup. Bez toho abychom byli ovlivňováni „módními trendy“, které jsou jako „zaručené“ sdělovány na sociálních sítích, webových stránkách a podobně!

Úzce spolupracujeme s Českou obezitologickou společností, se sekcí Bariatrické a metabolické chirurgie, kde máme zastoupení ve vrcholových orgánech, s OB-KLINIKOU v Praze a jejími pracovníky, nevyjímaje prof.MUDr.Martina Frieda,CSc., který je významným odborníkem v této problematice jak v ČR, tak Evropě a ve světě!


Typy chirurgických výkonů:        

Bandáž žaludku (SAGB- Swedish Adjustable Gastric Banding, LAGB - Laparoscopic Adjustable ….)

Tento zákrok spočívá v umístění  silikonové manžety(pásky), která je na vnitřní straně opatřena měkkým balónkem, kolem horní části žaludku. Takto je žaludek, zjednodušeně řečeno, rozdělen na dvě části ve tvaru “ přesýpacích hodin“(horní část má objem maximálně 100ml!). Výrazně je  omezeno  množství potravy,  kterou pacient může přijímat. Velkou výhodou bandáže žaludku je, že se jedná o velmi bezpečný a především vratný chirurgický zákrok.

 
(obr. 1 - Plikace žaludku)
 
(obr. 2 - Sleeve resekce žaludku)

 

Zpět na Chirurgické ambulance