Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Ambulance pro chronické rány a septickou chirurgii

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí:
Úterý:
Středa: 09:00 – 13:00 (do 30.9.2022)
Čtvrtek: 09:00 – 12:00 (od 1.10.2022)
Pátek:

Informace:

Problematika chronických ran se stává poslední dobou stále častěji diskutovanou  díky obrovskému boomu léčebních metod a možností. Naše ambulance pro chronické rány vznikla pod vlivem gradující problematiky hojení ran a zejména jejich zvyšujícího se počtu.


(zdroj:  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha , 2010)

Ambulance je zaměřena na léčbu většiny chronických, nehojících se defektů. Prioritou léčby chronické rány je určení její příčiny, neboť chronické rány tvoří z etiologického hlediska heterogenní skupinu. Přístup k léčbě chronických ran výstižně vyjadřuje, u nás již běžně používaný pojem „wound management“.

Wound management se opírá o následující základní principy:

 • určení příčiny rány /CHVI, ICHDKK, DM,../ a strategické zaměření léčby na příčinu
 • zhodnocení rány
 • určení a respektování stadia hojení
 • identifikace lokálních a systémových faktorů prolongujících hojení a jejich eliminace
 • dodržování základních principů lokální terapie, léčba bolesti, aplikace systémové léčby
 • komplexní přístup k nemocnému
 • volba ekonomicky efektivní léčby

 Nejčastějšími zástupci jsou chronické rány:

 • v terénu diabetické nohy  /defekty angiopatické, neuropatické/
 •  bércové defekty z důvodu tepenné i žilní nedostatečnosti
 • dekubity
 • dehiscence a sekundárně se hojící chirurgické rány.

V lokální terapii používáme moderní preparáty vlhkého hojení. Z dalších využívaných terapeutických možností nelze opomenout  V.A.C systém /obr.1/, t.j. systém založený na bázi podtlakové terapie.

 
(Obr.1. V.A.C system)

Využíváme  i některé méně běžné , ale neméně úspěšné způsoby léčby-jedním z nich je léčba larvami bzučivky zelené- tzv. Maggot therapy /za hospitalizace/ .

Samozřejmostí je multidisciplinární přístup, a proto úzce spolupracujeme  s angiologickou, diabetologickou, nutriční ambulancí, dále s  cévní chirurgií Vítkovické nemocnice, a v neposledné řade s protetikou .

Zpět na Chirurgické ambulance