Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Sociální péče v Nemocnici Prostějov

Kontakt na sociální pracovnice:

 • Bc. Jarmila Zbožínková
  email: jarmila.zbozinkova@npv.agel.cz
  tel: 582 315 897, 728 853 680
 • Kancelář sociálních pracovnic se nachází v budově G, na odd. LDN A, 1. patro.

O nás

Zajišťujeme sociální poradenství a zdravotně – sociální péči pacientům lůžkové i ambulantní složky NPV. V našem týmu pracují 2 zdravotně – sociální pracovnice, které splňují kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost k výkonu sociální práce dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Komu jsou služby určeny

Služby poskytujeme hospitalizovaným nebo ambulantním pacientům NPV, jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům.

Jak vyžádat poradenství

Obrátit se na nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotníků, např. staniční sestry nebo ošetřujícího lékaře. Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.

Ambulantním pacientům a příbuzným pacientů doporučujeme, aby se k jednání objednali – jen tak se vám budeme moci v domluveném čase nerušeně věnovat. Při objednání vám také zároveň sdělíme, zda si máte s sebou přinést nějaké doklady, dokumenty, rozhodnutí, apod. Pro komunikaci s námi můžete rovněž využít elektronickou poštu.

Poskytované služby

 • Zdravotně – sociální pracovnice poskytují sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.
 • Nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů.
 • Sestavují plán psychosociální intervence včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření.
 • Zaměřují se na cílené vyhledávání osob, které se v důsledku nemoci nebo nemoci svých blízkých mohou ocitnout nebo již ocitli v nepříznivé sociální situaci.
 • Pracují v systému plánovaného propuštění pacientů – identifikují a vyhodnocují sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhují a zajišťují vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z NPV.
 • Úzce spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region, poskytují aktuální informace o těchto službách.
 • Spolupracují s ošetřujícím lékařem pacienta, staniční sestrou, fyzioterapeutem, psychologem, praktickými lékaři, rodinou nebo přáteli pacienta - respektují přitom udělení souhlasu pacienta k této spolupráci.
 • Spolupracují s orgány státní správy a samosprávy.
 • Poskytují informace o činnosti svépomocných skupin, linek důvěry, krizových center, azylových zařízení, center pro zdravotně postižené, poraden pro cizince apod.
 • Zvláštní pozornost věnují ohroženým skupinám klientů:
  • osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem,
  • osaměle žijícím,
  • bez přístřeší,
  • dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným,
  • s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti,
  • s výraznými deficity v oblasti kognitivních (poznávacích) funkcí,
  • vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání,
  • osamělým ženám s dítětem, pokud se ocitly v tíživé sociální situaci,
  • dětem, u kterých je podezření na zanedbávání, týrání, sexuální zneužívání,
  • nezletilým s potřebou zvýšené pozornosti a ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Vypracovala: Jarmila Zbožínková a Bc. Jana Dočkalová DiS, 1. 7. 2014

zpět na úvodní stránku oddělení