Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Historie, současnost

Historie:

LDN má dlouholetou tradici. Začátky odborné geriatricko-gerontologické péče spadají do začátku 70. letech 20. stol., kdy byl v čele léčebny prim. Dr. Karel Dohnal, CSc., který se jako předseda  České geriatrické a gerontologické společnosti mimořádně zasloužil o rozvoj geriatrie a gerontologie. Tehdejší název byl Oddělení geronto - geriatrické a poradna, sídlilo v samostatné budově v ulici Tetín 1, mimo areál nemocnice. Název Léčebna dlouhodobě nemocných  se datuje od r. 1974.
Modernizovaly se prostory léčebny, přístrojové vybavení, vybavení pro ošetřovatelskou péči, byly zaváděny moderní léčebné postupy se zaměřením na specifické potřeby pacientů - seniorů, tak jak se vyvíjel obor geriatrie a gerontologie. Z těchto tradic vycházíme a pokračujeme v jejich rozvíjení tak, jak to požaduje současný pohled na péči o seniorskou populaci.

Současnost:

po přestěhování do nových prostor má LDN 72 standardních lůžek, rozdělených do 3 stanic po 24 lůžkách (A,B,C). Přestěhováním pacienti získali komfortní, většinou 2-lůžkové pokoje, jen 2 pokoje jsou 4 lůžkové. Abychom uspokojili zájem veřejnosti o nadstandardní služby, zřídili jsme i 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Pokračuje modernizace vybavení technikou – sprchovací lůžka, polohovací postele, antidekubitní matrace, pomůcky pro inkontinentní, pomůcky pro manipulaci s hypomobilními či imobilními pacienty.

K dispozici je samostatná místnost pro rehabilitaci, přístrojové vybavení pro elekroléčbu (SONOPULS), využíváme i upravených prostor v mezipatří ke skupinovému cvičení v rámci rehabilitačního ošetřování, besedy s pacienty apod..

 

Geriatrická ambulance je na oddělení C, vycházíme vstříc pacientům i praktickým lékařům a vyšetření provedeme po domluvě v kterýkoli den. Vedle EKG, interního a předoperačního vyšetření, diagnostiky a léčby specifických syndromů vázaných na věk, testování mentálních funkcí, léčby chronických ran s využitím bioptronové lampy, provádíme i poradenskou činnost v gerontologické problematice. Geriatrické konsilium je možno provést podle potřeby denně 7:00- 15:30.

zpět na úvodní stránku oddělení