Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Léčebna dlouhodobě nemocných

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

 • standardních lůžek

Spektrum péče:

 • Diagnostika a léčba specifických geriatrických syndromů
 • Testování duševních funkcí, soběstačnosti, hodnocení funkčního stavu seniorů
 • Léčba bolestivých stavů pohybového aparátu (injekce,obstřiky, infuze, fyzikální terapie)
 • Ošetřování chronických ran
 • Konsiliární služba pro specialisty jiných oborů a praktické lékaře
 • Interní vyšetření včetně EKG
 • Předoperační vyšetření pro akutní obory
 • Poradenství a pomoc v gerontologické a sociální problematice
 • Canusterapie
 • Dobrovolnický program

O oddělení:

Poskytujeme komplexní hospitalizační a ambulantní péči pro pacienty seniory, která vychází z principů geriatrie a medicíny chronických stavů. Poskytujeme péči i mladším pacientům s chronickým onemocněním.

Léčebna dlouhodobě nemocných je primárně určena pro spádovou oblast Prostějovska. Pacienti jsou přijímáni jednak překladem z akutního oddělení po stabilizaci zdravotního stavu, jednak na doporučení praktického lékaře a jednak cestou geriatrické ordinace.