Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Léčebna dlouhodobě nemocných

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

 • 96 standardních lůžek
 • oddělení A, B, C, D - každé disponuje 24 lůžky
 • oddělení D - následné a paliativní péče - 5 lůžek vyhrazeno pro nevyléčitelně nemocné pacienty s potřebou paliativní péče, možnost navýšení dle potřeby

Zdravotnický personál:

 • 5 lékařů
 • 30 všeobecných sester
 • 21 sanitářek a sanitářů

Spektrum péče:

 • Diagnostika a léčba specifických geriatrických syndromů
 • Testování duševních funkcí, soběstačnosti, hodnocení funkčního stavu seniorů
 • Léčba bolestivých stavů pohybového aparátu (injekce,obstřiky, infuze, fyzikální terapie)
 • Ošetřování chronických ran
 • Konsiliární služba pro specialisty jiných oborů a praktické lékaře
 • Interní vyšetření včetně EKG
 • Předoperační vyšetření pro akutní obory
 • Poradenství a pomoc v gerontologické a sociální problematice
 • Canisterapie
 • Dobrovolnický program

O oddělení:

Hlavním zaměřením léčebny je poskytování specializované zdravotní péče zaměřené především na doléčení po stadiu akutního vzplanutí choroby, dále na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící chronickými, dlouhotrvajícími nemocemi. Jsou zde pacienti zejména po cévních mozkových příhodách, po úrazech, pacienti dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s chronickými ranami a dekubity, s nutností výživy enterální sondou a pacienti v terminálním stádiu onemocnění. Personál se zde věnuje aktivnímu ošetřovatelství, zaměřenému nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na jeho kognitivní funkce a plnění duchovních potřeb. Velkou roli v kvalitě poskytované péče mají pracovníci všech nelékařských oborů. Geriatričtí pacienti jsou křehcí, závislí, mají ohroženou či ztracenou soběstačnost v základních všedních činnostech, proto je zde důležitá komplexní týmová péče, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života u pacientů.

Oddělení D – následné a paliativní péče – má pokoje vybavené sociálním zařízením, klimatizací, televizorem. Příbuzní mají povoleny návštěvy bez omezení. Paliativní péče je komplexní, aktivní, poskytovaná nemocným s nevyléčitelným nebo chronickým onemocněním. Paliativní péče je součástí medicíny, čím dříve je zahrnuta do celkové péče o těžce nemocného pacienta, tím více prospěchu z ní pacient a jeho blízcí získají. Cílem je tišit bolest, mírnit tělesné a duševní utrpení, zachovávat důstojnost pacienta, udržovat kvalitu života pacienta na nejvyšší možné úrovni a poskytovat podporu jeho blízkým. Paliativní tým se také podílí na řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů u pacientů.

Léčebna dlouhodobě nemocných je primárně určena pro spádovou oblast Prostějovska. Pacienti jsou přijímáni jednak překladem z akutního oddělení po stabilizaci zdravotního stavu, jednak na doporučení praktického lékaře a jednak cestou geriatrické ordinace. LDN nesupluje sociální zařízení.