Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Ošetřovatelský tým

Geriatrie je interdisciplinární obor, který se vyznačuje komplexním přístupem k pacientovi.

Péči o pacienta zajišťují 4 atestovaní lékaři, 22 SZP – všechny sestry jsou s registrací, 6 z nich je se specializací, 12 PZP. Personál je velmi dobře obeznámen s problematikou péče o dlouhodobě nemocné, včetně pacientů s dementním syndromem, kvalita ošetřovatelské péče je sledována a pravidelně vyhodnocována podle stanovených indikátorů, výborné výsledky máme s léčbou chronických ran, konzultujeme nutriční terapeutky k individuální úpravě výživy pacientů. Pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích akcí, abychom pacientům poskytovali péči na úrovni současných odborných poznatků.

Rehabilitace je jedním z nejdůležitějších prvků léčby geriatrického pacienta. Je odstupňovaná podle náročnosti a schopností pacienta a zajišťují ji 2 specializované fyzioterapeutky. Nejčastějšími dg. k rehabilitaci jsou stavy po mozkové příhodě - v případě poruch řeči dochází logoped, po zlomeninách, amputacích, endoprotézách končetin, u pacientů s amputací končetin spolupracujeme s protetikem. Rehabilitační péči doplňuje sestra pro rehabilitační ošetřování, která se věnuje pacientům nevyžadujícím specializovanou fyzioterapii. U ležících pacientů s poruchami vnímání, neschopných komunikace se využívá bazální stimulace. V této problematice máme vyškoleno 8 pracovníků.

Důležitým momentem je spolupráce rodiny – pokračuje projekt „Podpora osob pečujících dlouhodobě či trvale o osobu s těžkým tělesným postižením či demencí v domácím prostředí“ - edukací rodinných příslušníků a praktickým nácvikem ošetřovatelských dovedností u lůžka pacienta se zvýší jeho šance být co nejdéle v domácím prostředí.

Agendu sociální problematiky zajišťují 2 sestry pro sociální službu – poskytují poradenství, zajišťují konkrétní sociální služby pro pacienty po propuštění z hospitalizace /prostřednictvím pečovatelských agentur či ústavních sociálních služeb/, tak i v ambulantní části.

zpět na úvodní stránku oddělení