Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 45 standardních lůžek
  • 2 nadstandarní lůžka 

Zdravotnický personál:

  • 15 lékařů
  • 39 nelékařských pracovníků

Ortopedicko-traumatologické oddělení poskytuje komplexní amulantní, operační a lůžkovou péči v oboru ortopedie a traumatologie. Využíváme denně 2 operační sály, které svým vybavením pokrývají veškeré potřeby moderní operativy. Ročně provedeme přes 2000 operací. Lůžkové oddělení disponuje wifi připojením, které je pro hospitalizované pacienty k dispozizci zdarma.

O oddělení:

Ortopedicko-traumatologické oddělení je akreditovaným pracovištěm Nemocnice AGEL Prostějov. Samostatné ortopedické oddělení bylo založeno roku 1956 primářem MUDr. Klimeckým. Traumatologie byla dlouhou dobu součástí chirurgického oddělení, ortopedie na traumatologii participovala. Natrvalo se tato dvě oddělení spojila do jednoho primariátu až začátkem roku 2008. V loňském roce prošla ambulantní traumatologická část částečnou reorganizací a rekonstrukcí, která má zajistit pružnější a bezpečnější provoz. Postupně se na rozvoji ortopedicko-traumatologického oddělení podíleli ve funkci primáře: MUDr. Pavel Pilař, MUDr. Libor Čada, MUDr. Vladimír Rozsíval, MUDr. Bernard Soldán a MUDr. Zdeněk Kříž. Od roku 2020 pracuje ortopedicko-traumatologické oddělení pod vedením primáře MUDr. Leopolda Hoferka.

Ortopedicko-traumatologické oddělení tvoří dvě stanice (ortopedická a traumatologická) a pět ambulancí. Dospělí pacienti s úrazy k operačnímu řešení jsou hospitalizováni na traumatologickém oddělení, dětští pacienti jsou po operaci doléčováni na dětském oddělení. Při řešení těchto úrazů používáme moderní šetrné operační postupy a nejmodernější implantáty našich i zahraničních firem. Spolupracujeme s chirurgií a ARO u pacientů se sdruženým poraněním hlavy, hrudníku a břicha. Složitější popáleniny překládáme do popáleninového centra Brno-Bohunice a u polytraumat spolupracujeme s Traumacentrem v Olomouci.

Ortopedické oddělení se věnuje plánované operativě. Od roku 1981 zde implantujeme TEP kyčelního kloubu a od roku 1996 TEP kolenního kloubu. V posledních letech provádíme taktéž náhrady ramenního a loketního kloubu s nadregionálním dosahem. Používáme miniinvazivní šetrné přistupy, navigační techniky k implantaci kolenního kloubu a samozřejmě moderní implantáty zahraničních firem a nové operační postupy, abychom byli schopni všem našim pacientům zajistit co možná nejlepší péči. V posledních letech výrazně narůstá artroskopická operativa všech dosažitelných kloubů, včetně kyčle a složitějších rekonstrukcí. Jsme vybaveni novou artroskopickou věží včetně moderních instrumentárií. Naši zkušenější lékaři se nástavbově věnují chirurgii ruky a nohy. U složitějších dětských ortopedických pacientů spolupracujeme s profesorem Poulem v Brně.

Velmi úzce spolupracujeme s TK Plus. V režimu našich ambulancí, oddělení i operačních sálů zajišťujeme péči o vrcholové i výkonnostní sportovce.

Naši lékaři průběžně absolvují každoročně řadu specializovaných doškolovacích kurzů u nás i v zahraničí Obě naše oddělení jsou převážně odděleními pooperační péče. Úzce spolupracujeme s naší lůžkovou rehabilitací, kam část našich pacientů po operaci překládáme, což je velkou výhodou a jistě to ovlivňuje konečný výsledek naší léčby.

Snažíme se, aby naší vizitkou i reklamou byla celá řada spokojených pacientů, kteří budou na pobyt na našem oddělení, příjemné prostředí a naši péči v dobrém vzpomínat.