Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oční oddělení

Charakteristika oddělení:

Oční oddělení se nachází v přízemním pavilonu F v zadní části areálu Nemocnice Prostějov na Mathonově ulici. O pacienty zde pečuje 6 lékařů a 10 sester, kteří zajištují ambulantní provoz.

Ročně ošetříme kolem 14.000 klientů a provedeme na 700 operačních zákroků. Nejčastějším výkonem je operace šedého zákalu.

Užíváme moderní přístrojová vybavení a léčebné postupy. Samozřejmostí je bezbariérový přístup na ambulantní i operační část.

Vyšetření i léčba klientů probíhá ambulantně, jen ve výjimečných případech za hospitalizace na lůžkové části jiného oddělení.

Co nabízíme:

 

Mimo léčebně preventivní péči vykazuje oční oddělení Nemocnice Prostějov i činnost pedagogickou. Lékaři i sestry se pravidelně zúčastňují řady vzdělávacích akcí, včetně aktivní přednáškové činnosti. Lékaři se kromě všeobecné oční ambulance jednotlivě specializují na podobory - operativa, glaukomová poradna, dětská poradna, sítnicová poradna, UZ a  OCT, vyšetřovací metody apod.

Dále čtěte: