Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Mamografie

Mamografický screening

Již téměř 4 roky funguje v Nemocnici Prostějov Screeningové mamografické centrum, které nabízí preventivní (screeningové) i diagnostické mamografické a ultrazvukové vyšetření prsů. Diagnostika chorob prsu zde má však mnohem delší tradici a až do dnešních dní zde byly vyšetřeny desetitisíce žen.

V loňském roce si krutou informaci, že má rakovinu prsu, vyslechlo 65 pacientek. "Jejich šance na plné uzdravení se však zásadně zvýšily tím, že se na rakovinu přišlo brzy. A právě včasné odhalení zákeřné nemoci je cílem našeho vyšetřování," uvádí vedoucí lékařka centra MUDr. Lucie Krpcová s tím, že ve většině případů se jednalo o rakovinu v počátečním stadiu, tedy v období, kdy je nádor prsu většinou dobře léčitelný.

Co je to vlastně mamografický screening?

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Cílem tohoto vyšetření je snaha o odhalení případného nádorového onemocnění prsu v jeho počátku, čímž se výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy. 

Jak vlastně mamografické vyšetření probíhá?

Nejdříve je nutné, aby si ženy zajistily žádanku na vyšetření, kterou jim vypíše praktický lékař nebo gynekolog, a pak ještě vyplnily dotazník s anamnestickými údaji. Samotné vyšetření pak trvá  několik minut. Radiologická asistentka ženě stlačí prsa a následně provede vyšetření. Ženy u vyšetření stojí, ale pro imobilní pacientky se vyšetření dá udělat i vsedě. Záznam je předán lékařce k vyhodnocení. Ta si zavolá pacientku do ordinace, a pokud je ještě potřeba, pacientku vyšetří ultrazvukem. Každá pacientka odchází z vyšetření se dvěma nálezy pro svého praktického lékaře a gynekologa.

Je vyšetření bolestivé?

Každý z˙nás má jiný práh bolestivosti, takže nejde obecně říci, zda je vyšetření bolestivé, nebo ne. Pacientky musí počítat s tím, že určitý tlak budou pociťovat. Myslím ale, že naše asistentky jsou zkušené a citlivé a jsou schopné vyšetření provést i u žen více citlivých bez problémů. Je třeba si uvědomit, že bez správné komprese by nebyl snímek dobře hodnotitelný a vyšetření by mělo malou výtěžnost.

Kdy můžu jít na preventivní vyšetření?

Poprvé může žena přijít ve 40 letech, avšak jako samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 let, a to 1x za 2 roky. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog.

U žen mladších 40 let provádíme v úvodu sonografické vyšetření prsů. Klientka si vyšetření hradí. Zájem mladých žen v poslední době roste, neboť ženy si jsou vědomy nebezpečí, které jim hrozí.

Jaké jsou možnosti prevenci vzniku onemocnění?

Možnosti prevence vzniku onemocnění jsou omezené. Známým rizikem je pouze výskyt rakoviny prsu v rodině v několika generacích. Jedinou možností včasné diagnostiky a úspěšné léčby je tak preventivní mamografické vyšetření.

Jaké jsou rizikové faktory vzniku onemocnění?

 • menstruace před 11. rokem života
 • menopauza po 55. roku života
 • porod po 30. roku života
 • žádný porod
 • žádné kojení
 • hormonální substituční léčba po přechodu
 • výskyt rakoviny prsu v rodině
 • výskyt rakoviny vaječníků, tlustého střeva, maligního melanomu
 • předcházející výskyt rakoviny prsu
 • nadváha po přechodu
 • kouření
 • alkohol

Jaké jsou varovné signály onemocnění?

 • nově objevená bulka v prsu
 • nově objevená bulka v nadkliční jamce anebo v podpaží
 • vtažené bradavky
 • vtažená kůže prsa
 • nehojící se exém na prsu nebo bradavce
 • jednostranný výtok z bradavky
 • krvavý výtok z bradavky
 • nehojící se zánět kůže na prsu
 • změna tvaru prsu
 • zčervenalá pokožka kolem bradavky
 • snížení váhy prsu
 • Samovyšetření prsu – postup:

Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den.

Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.

Vyslečte se do půli těla a postavte se před zrcadlo. Oběma rukama volně připažte a při dostatečném osvětlení zjistěte, zda nepozorujete změny tvaru svých prsou a jejich okolí, či zda se někde nevyskytují zduřeniny, pokožka není svraštělá, případně není některá z bradavek vtažená dovnitř. Pokud ale nemáte obě prsa stejně velká, není důvod ke zbytečným obavám – to je naprosto přirozený jev.

Zdvihněte obě dvě ramena a pokračujte v předchozím pozorování tak, že se před zrcadlem budete pomalu otáčet zprava doleva a zleva doprava.

 

Uchopte prsa jedno po druhém dlaněmi a nejprve vodorovným a poté svislým klouzavým pohybem je prohmatejte. Pozorujte, zda neucítíte ztvrdlé místo anebo hrčku.

 

Levé rameno spusťte dolů, pravou rukou dokola prohmatejte levou bradavku uprostřed dvorce, potom ji jemně stlačte, jestli z ní nevyteče mléčný či krvavý výtok. Tím stejným způsobem si vyšetřete i pravé prso.

 

Lehněte si na záda, podložte si hlavu malým polštářkem a pod levou lopatku si položte přeložený ručník tak, abyste měli prso ve vyvýšené poloze. Pravou rukou si prohmatejte prso a jeho okolí. Stejným způsobem si vyšetřete i pravé prso.

 

Jemným tlakem vnitřní strany třech prostředních prstů (ne jejich konečky) si prohmatejte levé prso. Začněte zvenčí zespodu, krouživými pohyby kolem, vždy blíže k střední bradavce. To udělejte dvakrát. Jednou mějte ruku založenou pod hlavou a jednou volně připaženou. Stejně postupujte při prohmatávání pravého prsa.

 

Levou ruku si založte pod hlavu a pravou rukou (podobnými pohyby jako v předcházejícím případě) si prohmatejte podpaží, zda v něm není hrčka. Stejným způsobem si vyšetřete i pravé podpaží.

 

Levou rukou volně připažte. Pravou rukou prohmatejte jamku nad klíční kostí. Stejným způsobem si vyšetřete i pravou stranu.

Nevynechávejte žádnou polohu. Některé změny mohou být objeveny ve svých počátcích právě jen v jedné z nich. Při jakémkoliv nálezu nebo jen pochybnosti navštivte svého lékaře. Jakákoliv nalezená změna neznamená, že jste nemocná, ale je třeba mít jistotu. Samovyšetřování je velmi důležitým návykem a mnoha ženám již zachránilo prs a život. Mělo by být zcela běžnou součástí osobní hygieny každé moderní ženy.

Kolik stojí mamografický screening?

A) Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí v těchto centrech u žen:

které jsou ve věku od 45
vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech
u žen, které mají žádanku na screeningovou  mamografii od svého praktického lékaře 

           nebo gynekologa (informace poskytneme i ženám, které žádanku vystavenou nemají )

 B) Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně

U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu a nesplňují další výše uvedená kritéria (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem nebo nemají žádanku na screeningové vyšetření od lékaře), lze také provést v centru screeningovou mamografii(cena při přímé úhradě 700 Kč za vyšetření) nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů (UZ) za přímou úhradu (cena při přímé úhradě 590 Kč za vyšetření)

Kde se mohu objednat?

Ambulance
Online objednání

zpět na stránku ambulance