Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář/Sanitářka

Aktuálně akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář/Sanitářka je již naplněn, termín dalšího kurzu bude oznámen minimálně měsíc před jeho spuštěním.

SANITÁŘ/SANITÁŘKA

Pracovní uplatnění absolventa:

Absolvent kurzu se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, laboratorní, lékárenské péče a péče na autoptickém oddělení.

Na základě absolvování kurzu, tj. vykonáním praktické a teoretické zkoušky před zkušební komisí, obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností.

Podmínky přijetí do kurzu:

  • ukončené základní vzdělání
  • dovršení věku 18 let
  • dobrý zdravotní stav

Posouzení zdravotního stavu uchazeče provádí jeho praktický lékař. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B nebo očkování bylo zahájeno (min. 2. dávka vakcíny).

Průběh výuky:

Výuka probíhá v rozsahu 180 vyučovacích hodin (100 hodin teoretická část, 80 hodin praktická část). Předběžná doba trvání kurzu jsou 3 měsíce.

Místo konání kurzu:

Teoretická  výuka  probíhá  2x  týdně  v  přednáškovém  sále  Nemocnice  Prostějov,  odborná  praxe  na  lůžkových odděleních a ambulantních provozech nemocnice.

Cena kurzu:

bude upřesněna (platba až po uzavření přihlášek, budete vyzváni)

Zahájení kurzu:

bude upřesněno

Přihlášení do kurzu:

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku možno doručit osobně na sekretariát Nemocnice Prostějov (Poliklinika – 5. patro, ul. Mathonova) nebo zaslat poštou na adresu: Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

Kontakt:

kariera@npv.agel.cz; tel.: 582 315 315