Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Kariéra

Rezidenční místa

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

 

Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024 v následujících oborech specializačního vzdělávání nelékařských oborů:

  

 1.  Intenzivní péče                                                            5 míst pro všeobecnou sestru
 2. Perioperační péče                                                        1 místo pro všeobecnou sestru
 3. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech                       3 místa pro všeobecnou sestru
 4. Intenzivní péče v porodní asistenci                            2 místa pro porodní asistentku
 5. Výživa dospělých a dětí                                                          1 místo pro nutričního terapeuta
 6. Aplikovaná fyzioterapie                                              2 místa pro fyzioterapeuty     

 

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku do výběrové řízení a osobní dotazník rezidenta (viz přílohy)
 • doklad o zařazení do specializačního vzdělávání dle zvoleného oboru
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec AGEL Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • přehled o odborné praxi

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí

Způsob hodnocení uchazečů:

AGEL Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Termín podání přihlášek:

Přihlášky zasílejte do 2. 7. 2024 na adresu: AGEL Středomoravská nemocniční a.s., hlavní personalista, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

Přílohy ke stažení: 

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2024/05/Prihlaska-do-vyberoveho-rizeni-2024-1.pdf

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2024/05/Osobni-dotaznik-rezidenta-RMN-2024-1.pdf