Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Náborový příspěvek

Při uzavření pracovního poměru s úvazkem 1,0 je vyplácen náborový příspěvek na níže uvedené pozice:

Pozice Oddělení Výše náborového příspěvku
Sanitář/sanitářka ARO, Ortopedicko-traumatologické odd., Interní odd., LDN 20 000 Kč
Všeobecná sestra ARO 50 000 Kč
Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru Radiologie a zobrazovací metody RDG 100 000 Kč

 

Příspěvek je vyplácen následně: 50 % po skončení zkušební doby a zbylých 50 % po odpracování 6 měsíců za předpokladu, že není podána výpověď zaměstnancem.