Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Náborový příspěvek

Při uzavření pracovního poměru s úvazkem 1,0 je vyplácen náborový příspěvek na níže uvedené pozice:

 

Pozice Oddělení Výše náborového příspěvku
Všeobecná sestra Interní oddělení 50 000 Kč

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru Radiologie a zobrazovací metody

RGD 100 000 Kč
Zdravotní laborant - úsek biochemie Oddělení laboratorní medicíny 50 000 Kč
Zdravotní laborant - úsek hematologie Oddělení laboratorní medicíny 50 000 Kč


 

 

 

 

 

Příspěvek je vyplácen následně: 50 % po skončení zkušební doby a zbylých 50 % po odpracování 6 měsíců za předpokladu, že není podána výpověď zaměstnancem.