Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Interní oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 56 standardních
  • 6 IJIP
  • 4 NJIP
  • 10 lůžek intermediární péče

O oddělení:

Interní oddělení zajišťuje péči ve všech specializacích interního lékařství. Základní oblastí interní péče je péče o akutní i chronická kardiální onemocnění. Úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti zajišťujícími akutní kardiologickou péči nemocným s akutním infarktem myokardu, katetrizační vyšetření a další specializovaná invazivní vyšetření srdce. Interní jednotka intenzívní péče pracuje již od 2.11.1970, od r. l972 je prováděno elektrofyziologické vyšetřování srdce a od r. l973 jsou implantovány kardiostimulátory. Od roku 1996 má interní oddělení kardiologickou ambulanci neinvazivního vyšetřování.

Na 6 lůžkách interní jednotky intenzívní péče (IJIP) zajišťujeme intenzivní a na 10 lůžkách interny C intermediární nepřetržitou péči o kriticky nemocné osoby ve všech specializacích interního lékařství a to za nepřetržité přítomnosti kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester. IJIP je vybavena moderní přístrojovou technikou, má kompletní vybavení pro monitoraci, resuscitaci, dočasnou kardiostimulaci, RTG i okamžitou dostupnost echokardiografie.

Lůžka intermediální péče (interna C) a 56 lůžek "standardních" interního oddělení (interna A a B) jsou ve dvou a třílůžkových pokojích vybavených sociálním zařízením. Lůžková oddělení mají dostupné medicinální plyny, k dispozici je infuzní technika, odsávačky, nebulizátory, defibrilátory, antidekubitární lůžka a prostředky k prevenci odleželin. Na oddělení intermediání péče je možnost nepřetržité 24 hodinové monitorace EKG, TK a dle potřeby dalších parametrů pacienta. Lůžková oddělení slouží i pro další samostatné interní podobory nefrologii, gastroenterologii a další.