Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Interní oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

  • 56 standardních
  • 6 IJIP
  • 4 NJIP
  • 10 lůžek intermediární péče

O oddělení:

Interní oddělení zajišťuje péči ve  všech specializacích interního lékařství. Základní oblastí interní péče je péče o pacienty s akutním i chronickým kardiálním onemocněním. Úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti zajišťujícími akutní kardiologickou péči nemocným s akutním infarktem myokardu, katetrizační vyšetření a další specializovaná invazivní vyšetření srdce. Na zákrokovém sále interního oddělení provádíme implantace kardiostimulátorů. 

Na 6 lůžkách interní jednotky intenzívní péče (IJIP) zajišťujeme intenzivní a nepřetržitou péči o kriticky nemocné osoby ve všech specializacích interního lékařství. Interní JIP je vybavena moderní přístrojovou technikou, má kompletní vybavení pro monitoraci, resuscitaci, dočasnou kardiostimulaci, RTG i okamžitou dostupnost echokardiografie.

Interní oddělení dále disponuje 66 lůžky (interna A, B, C). Na interním oddělení B je možnost nepřetržité 24 hodinové monitorace EKG, TK. Lůžková oddělení mají dostupné medicinální plyny, k dispozici je infuzní technika, odsávačky, nebulizátory, defibrilátory. Na lůžkách pro pacienty je možnost pasivní i aktivní antidekubitární matrace. 

Součástí oddělení jsou odborné interní, diabetologické, endokrinologická a kardiologické ambulance, edukační diabetologické centrum.

Dále prosím na této stránce zrušit, nebo opravit:

  • Interna C - už není intermediární péče
  • počet standardních lůžek je 66
  • interní JIP A má 6 lůžek a interní JIP B (neurologická) má také 6 lůžek
  • telefonní číslo na internu C má koncovku 242
  • ambulance neinvazivního vyšetřování, Kardiologická ambulance II., Kardiostimulační ambulance, Echokardiografická ambulance - blok A, vstup A1 (3. patro)