Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Infekční oddělení

Charakteristika oddělení:

Počet lůžek:

 • 30 lůžky v 17 pokojích

Zdravotnický personál:

 • 8 lékařů
 • 13 zdravotních sester
 • 3 sanitářky
 • 1 desinfentorka

O oddělení:

Infekční oddělení v Prostějově má dlouholetou tradici, funguje již od počátku založení nemocnice v Prostějově v roce 1888. V nynější době disponuje 30 lůžky v 17 pokojích, které jsou 1-2 lůžkové.

Oddělení zabezpečuje izolaci nemocných s přenosnými chorobami nebo s podezřením na ně a provádí diferenciální diagnostiku při podezření na infekční chorobu. Spádová oblast zahrnuje Olomoucký kraj – bývalé okresy Prostějov, Olomouc, Přerov a Šumperk, cca 700 000 lidí. Ročně je hospitalizováno asi 1000 pacientů s celým spektrem infekčních nemocí:

 • průjmovitá onemocnění
 • infekce nervové soustavy
 • infekce jater
 • infekce kůže
 • nemoci získané od zvířat
 • nemoci importované z tropických oblastí
 • volatilní nákazy
 • parazitární onemocnění

Oddělení zajišťuje péči pacientů všech věkových kategorií. Provoz infekčního oddělení je nepřetržitý 24 hodinový pro všechna akutní vyšetření a příjmy. Lékaři zajišťují konsiliární činnost v oboru infektologie pro ostatní oddělení nemocnice.

Infekční oddělení v Prostějově je akreditované pracoviště a zároveň je garantovaným pracovištěm pro diagnostiku a terapii virových hepatitid, včetně terapie virové hepatitidy C přímo působícími antivirotiky (DAA) Má registrovanou poradnu pro cestovní medicínu a očkovací centrum.

Oddělení je výukovým pracovištěm pro studenty 4. a 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Výuka probíhá ve spolupráci s dalšími infektology (prim. MUDr. Jan Smýkal, prim. MUDr. Antonín Bařinka). Na oddělení probíhají předatestační stáže lékařů jiných odborností.

Sestry i lékaři se podílejí na publikační a přednáškové činnosti na kongresech a odborných seminářích. Odborné hledisko je vždy rozhodující.

MUDr. Alena Zeidlerová pracuje jako managerka pro nosokomiální nákazy v Nemocnici AGEL Prostějov.

Od 1.9.2018 zřízena ambulance pro infekční choroby v přerovské nemocnici jako naše detašované pracoviště - viz odkaz.