Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Zdeněk Prokeš

MUDr. Zdeněk Prokeš

Primář infekčního oddělení

582 315 333
zdenek.prokes@npv.agel.cz

MUDr. Zdeněk Prokeš se narodil v roce 1968, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1992. Po ukončení studií nastoupil na interní oddělení prostějovské nemocnice. Od roku 1996 pak pracoval na infekčním oddělení, kde od roku 1998 zastával funkci zástupce primáře. Získal atestaci I stupně. v oboru vnitřního lékařství i nadstavbovou atestaci v oboru přenosných nemocí. MUDr. Zdeněk Prokeš je členem Společnosti infekčního lékařství a České hepatologické společnosti. Aktivně se podílí na činnosti ATB centra v prostějovské nemocnici.

Jako svůj cíl si stanovil vytvořit vysoce odborné a zároveň k pacientům přívětivé centrum k léčení infekčních nemocí pro celý region Olomouckého kraje.