Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Předanestetické vyšetření

Vážená paní, vážený pane

  • Cílem anesteziologického vyšetření je zajistit pacientovi maximální bezpečnost při výkonu, včasně odhalit možná anesteziologická rizika, v dostatečném časovém odstupu před výkonem  pacienta vhodným způsobem poučit a k výkonu připravit.
  • Anesteziolog provádí kontrolu a shrnuje závěry dosud provedenýchpředoperačních vyšetření, přiložených laboratorních, pomocných a konziliárních vyšetření, indikuje další potřebná doplňující vyšetření, odebírá anamnézu a provádí klinické vyšetření,rovněž upravuje stávající - chronickou medikaci pacienta s ohledem na charakter operace a druh anestezie.
  • Premedikací rozumíme předoperační podání určitých medikamentů s cílem zklidnění a zmírnění strachu či úzkosti pacienta, usnadnění úvodu do anestézie a prevence pooperační bolesti, nevolnosti a zvracení.

Co si s sebou přinesete:

Základní předoperační vyšetření před plánovaným výkonem - provádí praktický lékař, u dětí pediatr.

  • Obsahuje předoperační vyšetření vašim praktickým lékařem (pediatrem) a základní laboratorní vyšetření. (Laboratorní vyšetření u dětí se provádí jen tehdy, pokud jeho nutnost vyplyne z pediatrického vyšetření  )
  • U pacientů s přidruženými chorobami,nebo nad určitou věkovou hranicí, určí praktický lékař další doplňkové vyšetření ( doplňkové laboratorní testy,EKG,RTG, vyšetření u internisty, kardiologa,endokrinologa, pediatra s vyšší odborností, plicního lékaře atd. dle charakteru výkonu a povahy komplikujících onemocnění).
  • Doba platnosti základního předoperačního vyšetření je u zdravých jedinců a stabilizovaných nemocných s lehkým nebo středně závažným komplikujícím onemocněním jeden měsíc (pokud v této době neprodělali žádné onemocnění).  Doba platnosti u pediatrických pacientů je 14 dní.

Ordinační hodiny a umístění ambulance najdete zde.

zpět na úvodní stránku oddělení