Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

COVID–19

AKTUÁLNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ NEMOCNICE:

  1. ZÁKAZ NÁVŠTĚV S VYJÍMKAMI STANOVENÝMI MZČR. Více informací získáte zde
  2. OBNOVENÍ OPERAČNÍCH VÝKONŮ, PROVOZU ODBORNÝCH AMBULANCÍ A PORADEN. 

Děkuje všem za dodržování pravidel a respektování pokynů personálu.