Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Hemodialyzační oddělení

O oddělení:

Hemodialyzační oddělení  poskytuje  komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin již od roku 1993. Léčba nemocných je zajišťována ambulantně v nefrologická ambulanci a na hemodialyzačním středisku. Zdravotní péči zajišťuje kvalifikovaný personál s využitím moderní zdravotnické technicky.

Hemodialyzační středisko

Akutní  hemodialyzační léčba

  • zajišťuje v nepřetržitém provozu léčbu pacientů s různými formami akutní poruchy funkce ledvin, u nichž je nezbytná podpora nebo náhrada funkce ledvin
  • je prováděna také na oddělení ARO a JIP v závislosti na zdravotním stavu léčených pacientů

Chronická hemodialyzační léčba

  • zajišťuje třísměnným provozem péči o nemocné, kteří jsou zařazeni do pravidelného hemodialyzačního programu v důsledku nezvratného selhání ledvin

Chronická peritoneální dialyzační léčba

  • zajišťuje péči o nemocné s nezvratným selháním ledvin v domácím prostředí bez nutnosti mimotělního očišťování krve