Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nemocnici

Hemodialyzační oddělení Nemocnice AGEL Prostějov poskytuje svým pacientům léčbu již 30 let. Za tu dobu pomohlo více než 1500 pacientů se selháním ledvin

5.9.2023

Prostějov, 30. srpna 2023: v září 2023 tomu bude již 30 let, co Nemocnice AGEL Prostějov uvedla do provozu své vlastní hemodialyzační oddělení. Hemodialyzační oddělení pečuje o pacienty z celé Moravy, ale přechodně již dialyzovalo i pacienty z Kanady, Itálie nebo Německa.

,,Nemocnice Prostějov byla v roce 1993 jedna z posledních okresních nemocnic, která neměla vlastní dialyzační středisko. Pacienti okresu Prostějov museli dojíždět na dialýzu do Olomouce, do Brna nebo do Blanska, nebyly tehdy ani dostatečné kapacity pro všechny pacienty tuto léčbu vyžadující v nejbližším okolí. Přijala jsem tedy jako erudovaná lékařka této odbornosti nabídku ke zřízení nového hemodialyzačního oddělení a prakticky během 2 měsíců byli proškoleni  lékaři a sestry. Všichni pacienti s akutními i chronickým selháním ledvin nebo otravami jsou od této doby ošetřováni na dialyzačním středisku a mají maximální zdravotní péči, a co oceňuji především – i empatický přístup všech zdravotníků, kteří o ně pečují,“ vzpomíná zakladatelka Hemodialyzačního oddělení v Prostějově MUDr. Marie Marsová.

Od doby založení oddělení se řada věcí v péči o pacienty s onemocněním ledvin změnila. Jednou z nich je, že je o nemocné postaráno již v nefrologické ambulanci, kde je snahou co nejvíce zpomalit postupnou progresi ledvinného onemocnění a co nejdéle zachovat funkci ledvin. Proces hemodialyzace začíná ve chvíli, kdy i přese vše pacientovi ledviny selžou a zároveň u něj není shledána kontraindikace k transplantaci ledviny.  V takovém případě je zahájena příprava, která zahrnuje celou škálu různých vyšetření, které musí pacient před transplantací absolvovat. Pokud není shledána žádná kontraindikace a nemocný projde všemi požadovanými vyšetřeními, je zařazen na čekací listinu k transplantaci ledviny. Ledvina může být pacientovi transplantována od žijícího dárce, např. od člena rodiny, příbuzného nebo také od mrtvého dárce. V tomto ohledu probíhá spolupráce především s FN Olomouc a IKEM Praha. Jestliže dojde u pacienta k úspěšné transplantaci, je pacient plně navrácen do běžného života a odpadá potřeba dialýzy.

 ,, Naše středisko poskytuje hemodialyzační metody, kdy drtivá většina pacientů dojíždí k hemodialyzační proceduře 3x týdně na 4 hodiny, několik pacientů vzhledem na obstojnou zbytkovou ledvinnou funkci jen 2x týdně 3 – 4 hodiny. Již několik let máme v péči zhruba 50 hemodialyzovaných pacientů, průměrně 3 pacienti jsou ročně odtransplantováni. Za rok se u nás prostřídá průměrně cca 8 – 10 pacientů,“ vysvětluje primář hemodialyzačního oddělení MUDr. Vojtěch Bartl.

Třikrát týdně již 5 let navštěvuje Hemodialyzační oddělení v Prostějov také pacient Josef Karásek.  ,,Víte, když vám přestávají fungovat ledviny, ono to nebolí. Člověk si vlastně běžně ani neuvědomuje, že nějaké ledviny má,“ uvádí s úsměvem pan Josef. ,,Začalo to nenápadně slabostí, únavou a nevolností. Zašel jsem tedy ke svému lékaři, ten mi odebral krev a podle toho poznal, že můj život už nebude stejný jaký do té doby býval… Jezdím se dialyzovat už 5 let a se zjištěním onemocnění se mi změnil celý život. Vše co si plánuji, ať už výlet nebo třeba oslavu, musím dělat s ohledem na moji léčbu.  Taky jsem teď více unavený a nemám už takovou sílu, ale to bude taky možná tím, že mi je už skoro 70,“ doplňuje se smíchem pacient.

Dialýza je nejvíce využívána k náhradě hemoeliminační (čistící) funkce ledvin, aby nedošlo k otravě zplodinami metabolismu v organismu. Jak dlouho může pacient na dialýze fungovat závisí na jeho biologickém věku, na věku a zdravotním stavu v době, kdy byl zařazen do dialyzačního programu, na jeho celkovém zdravotním stavu a komorbiditách. ,,Zatím nejdéle dialyzovaného pacienta jsme měli v péči 12 let,“  vzpomíná MUDr. Vojtěch Bartl.

Samotná hemodialýza neznamená vždy plný invalidní důchod. Někteří pacienti mohou pracovat, jiní mohou zase nepochybně dálkově či kombinovaně studovat. Cestovat je možné za předpokladu, že bude pacientovi v místě pobytu domluvena "dovolenková" hemodialýza v příslušném dialyzačním středisku. Také Hemodialyzační středisko Nemocnici AGEL Prostějov tento rok již "hostilo" a přechodně dialyzovalo občany jiných zemí, např. z Kanady, Itálie či Německa.

,,Pacienta dialýzy omezuje především čas a dieta, tedy 3x týdně musí na 4 hodiny přijet lehnout si na postel a nechat se hemodialyzovat. Musí dodržovat nízko-draslíkovou při které nesmí jíst především zeleninu a ovoce a nízko-fosforovou, kde je nutné se vyvarovat mléčných výrobků a ryb. Pokud pacient již vůbec nemočí, tak musí dodržovat omezený příjem tekutin, což je zhruba do 750ml/24 hod., aby u něj nedošlo k převodnění. Dále musí užívat různé léky v souvislosti s nefunkcí ledvin,“ doplňuje primář oddělení MUDr. Vojtěch Bartl.

Ačkoliv hemodialýza pomáhá nahrazovat nefunkční nebo málo funkční ledviny a tím pacienta udržuje při životě, ledviny nikdy nevyléčí. Její využití nalezneme ale i u pacientů se zdravými ledvinami, a to k léčbě otrav jako např. muchomůrkou zelenou, metanolem či etanolem. Hemodialýzou tak dojde k odstranění jedu z těla pacienta.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: