Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nemocnici

Nemocnice AGEL Prostějov se připojila k celosvětové preventivní akci Stop dekubitům

16.11.2022

Nemocnice AGEL Prostějov se 9. listopadu připojila k Světovému dni Stop dekubitům, který letos připadá na čtvrtek 17. listopadu. Preventivní akce byla určena pro širokou veřejnost, zdravotníky a studenty zdravotnických škol. Je to jedna z mnoha akcí, kterou prostějovská nemocnice k této problematice pořádá.

„Letos byla na programu akce ukázka polohování imobilních pacientů pomocí nejmodernějších polohovacích pomůcek, aplikace antidekubitních preventivních krytí, seznámení s prostředky určenými k hygieně kůže, prostředky k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů s antidekubitními pomůckami a s produkty určenými k podpoře výživy rizikových pacientů,“ uvádí Mgr. Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Prostějov.

Dekubity neboli proleženiny vznikají nejčastěji u osob dlouhodobě upoutaných na lůžko, invalidní vozík nebo pobývajících dlouhodobě v sedě např. v křesle a na židli. Jsou způsobeny dlouhodobým tlakem na postižené místo zejména v místech, kde působí tlak mezi kostí a svrchní částí pokožky a kde je pouze malé množství podkožního svalstva. Ke vzniku dekubitů přispívají ještě další faktory, například vlhko (inkontinence), nevhodně upravené lůžko, nevhodná matrace, citlivá kůže, některá onemocnění jako je cukrovka, nedostatek živin např. bílkovin nebo onkologická onemocnění aj.

„Dekubity zůstávají přes veškerý pokrok v medicíně stále vážným problémem, způsobují utrpení pacientům a ohrožují jejich životy. Naše zdravotnická zařízení se řídí Mezinárodním klinickým doporučeným postupem a k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů využívá nejmodernější metody, postupy, léčbu a pomůcky. Prevence dekubitů je jednou z klíčových oblastí ve všech zdravotnických zařízeních včetně sociálních služeb. Je třeba dodržovat 5 základních kroků k prevenci dekubitů, mezi ně patří sledování stavu pokožky, volba vhodného typu matrace, podpora mobilizace pacienta, zajištění vhodných pomůcek k inkontinenci a zajištění dostatečného přísunu výživy a její skladby,“ popisuje Lenka Kolářová, vrchní sestra chirurgického oddělení a koordinátorka Týmu pro problematiku dekubitů a nehojících se ran Nemocnice AGEL Prostějov.

V ambulanci chronických ran a dekubitů poskytuje Nemocnice AGEL Prostějov komplexní péči o pacienty s dekubity. Na všech odděleních jsou vyškolené sestry zabývající se problematikou dekubitů pod vedením koordinátorky pro celou nemocnici. „V září letošního roku jsme se zúčastnili mezinárodní konference EPUAP (Evropský poradní panel pro problematiku dekubitů a nehojících se ran) v Praze, kde byly prezentovány nejnovější trendy v oblasti péče o pacienty s dekubity. Každoročně se účastníme jednání u " kulatého stolu " na MZČR k problematice dekubitů. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolování v oblasti prevence, ošetřování a léčbě dekubitů,“ zmiňuje hlavní sestra nemocnice.

Nemocnice AGEL Prostějov používá k dokumentaci a fotodokumentaci tablety se speciálním softwarem. „Tento systém nám poskytuje validní data, přičemž můžeme sledovat vývoj dekubitu v čase. Fodokumentace je sdílená mezi našimi nemocnicemi a dekubitus si může lékař prohlédnout bez toho, aby pacienta traumatizoval zbytečným převazem, tzn. i bez účasti pacienta, čehož využíváme i na poradách, při konzultacích a konziliích s dalšími angažovanými odborníky,“ uzavírá Lenka Kolářová, vrchní sestra chirurgického oddělení a koordinátorka Týmu pro problematiku dekubitů a nehojících se ran.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: