Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nemocnici

Léčebna dlouhodobě nemocných v Prostějově slaví 50 let

7.6.2024

Prostějov, 5. června 2024: Nemocnice AGEL Prostějov slaví. Zdejší Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) si v červnu připomíná půl století od svého založení. Výročí chce oslavit také s širokou veřejností, pro kterou připravila při této příležitosti 19. června Den otevřených dveří. Zájemci se budou moci seznámit s bohatou historií oddělení, ale také si mohou projít její prostory, jednotlivá oddělení a seznámit se s ošetřujícím personálem.

„Návštěvníci akce se mohou seznámit se spektrem poskytované péče na našem oddělení,
s našimi doprovodnými programy pro pacienty v rámci hospitalizace nebo budou moci si prohlédnout fotky, různé dokumenty a předměty, které se vážou k historii oddělení,“
říká vrchní sestra LDN Bc. Danuše Kozáková.

Významným milníkem prostějovské LDN je po 18 měsících příprav a stavebních prací otevření lůžkového oddělení následné a paliativní péče, které je součástí oddělení LDN. V červnu 2019 Nemocnice AGEL Prostějov jako první z nemocnic v Olomouckém kraji otevřela toto oddělení, kdy pět lůžek je vyhrazeno pro nevyléčitelně nemocné pacienty s potřebou paliativní péče. Vzhledem k počtu paliativních pacientů je ale využíváno více lůžek. Tyto pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, klimatizací a televizorem. Příbuzní zde mají povoleny návštěvy bez omezení. „Snad největším úkolem pro nové oddělení bylo zajištění kvalitního personálu, protože tuto především na psychiku působící péči musí dělat personál srdcem a je zde na personálu vidět nejvíce syndrom vyhoření,“ říká primář oddělení MUDr. Michal Hleb, který na LDN v Prostějově působí od roku 1999, posledních 12 let jako primář.

Snad nejtěžším obdobím v padesátileté historii prostějovské LDN bylo jak pro pacienty, tak i pro zdravotníky období pandemie v letech 2021 až 2022. K pacientům dlouhou dobu na návštěvu nemohli jejich příbuzní, což někteří těžce nesli. „Navíc celé jedno oddělení LDN bylo vyčleněno jako doplněk infekčního oddělení, kde v této těžké době pracovali kromě našich zdravotníků i další lékaři nemocnice. Ze standartního chodu LDN se během několika hodin musel změnit celkový přístup k práci, což se muselo zvládnout,“ uvádí primář.

Hlavním úkolem prostějovské LDN je poskytování specializované zdravotní péče zaměřené především na doléčení po stadiu akutního vzplanutí choroby, dále na ošetřovatelskou
a rehabilitační péči o osoby trpící chronickými, dlouhotrvajícími nemocemi. Spektrum pacientů hospitalizovaných v LDN se podle primáře Hleba mění, protože jsou častěji přijímání pacienti v subakutním stavu s nutností nejen následné péče, ale i akutních postupů.

Na oddělení jsou pacienti zejména po cévních mozkových příhodách, po úrazech, pacienti dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s chronickými ranami a dekubity, s nutností výživy enterální sondou a pacienti v terminálním stádiu onemocnění. „Geriatričtí pacienti jsou křehcí, závislí, mají ohroženou či ztracenou soběstačnost v základních všedních činnostech, proto je zde důležitá komplexní týmová péče, dobrá koordinace a aktivní přístup. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života u pacientů. Ročně je u nás hospitalizováno až 800 pacientů z Prostějova a okolí. Průměrná doba léčení je tři měsíce. Zhruba 70 procent pacientů, jejichž věkový průměr je 72 a více let, se vrací domů nebo do domovů pro seniory,“ uvádí Bc. Danuše Kozáková.

Již dávno jsou pryč ty doby, kdy pacient v LDN byl odsouzený hledět do bílého stropu nad sebou a měl dlouhou chvíli. Za těch 50 let se obecně mnohonásobně zvýšila kvalita péče o pacienty. „V našem zařízení je celým týmem pacient vybízen do aktivit. Vedle fyzioterapie svalové a kloubní to je kognitivní rehabilitace. Kognitivní nebo poznávací funkce jsou lokalizovány v různých částech mozku a považují se za důležitou součást psychiky člověka. Patří mezi ně například paměť, myšlení, řeč, orientace v prostoru nebo schopnost soustředit se – ovlivňují tedy náš každodenní život. Ve stáří, nebo po prodělaných nemocech se mohou tyto funkce postupně zhoršovat, až může dojít k tzv. demenci. Činnost, která je důležitým preventivním faktorem, bránícím rozvoji demence, je právě uvedená rehabilitace,“ vysvětluje vrchní sestra.

Neodmyslitelnou součástí oddělení se stali i dobrovolnici, canisterapie nebo různá kulturní vystoupení, která pacientům zpestřují chvíle v nemocnici. „Neustále se snažíme pro své klienty vymýšlet různé akce. Kromě dvou pejsků, kteří dochází jednou za 14 dnů a pacienti se na ně těší, pravidelně máme kulturní vystoupení studentů a žáků ze škol nebo uměleckých kroužků. Písničky, básničky naše klienty potěší a často se k mladým lidem přidávají a zpívají s nimi,“ uzavřela vrchní sestra.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: