Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

O nemocnici

Odborníci z Nemocnice Prostějov školí pedagogy diabetických dětí, jak jim usnadnit pobyt ve škole

18.2.2020

Děti trpící diabetem musí v každodenním životě překonávat překážky, které lze správným přístupem ulehčit. I školní docházka je pro ně složitější, protože se potýkají s nepravidelným režimem a stresovým zatížením, což může ovlivňovat kompenzaci diabetu. Odborníci z Edukačního centra pro diabetiky Nemocnice Prostějov proto poskytuje poradenství pedagogům, kteří ve svých třídách mají diabetické děti. Prvního školení letošního roku, které proběhlo za zdmi nemocnice přímo na půdě školy, využilo 13 pedagogů Základní školy Skálovo náměstí v Prostějově.

„Někteří z pedagogů již dříve měli zkušenosti, ale většina z nich se s diabetickými dětmi dosud nesetkala. Byla pro mě příjemná zpětná vazba, kolik pedagogů mělo zájem se o této problematice dovědět více, jen proto, aby se jejich dia děti cítily ve škole dobře a nemusely být omezovány ve školním režimu. Tyto děti ve svém začínajícím životě s cukrovkou musí překonávat překážky, které jim svým přístupem všichni můžeme ulehčit. Seznámila jsem proto pedagogy s širokou problematikou diabetu, s možnými akutními komplikacemi diabetu ve spojení s pohybovou aktivitou, která je ve škole rozmanitá, i s problematikou stravování, měření glukometrem a využívání senzoru k monitorování glykemie,“ popisuje sestra Edukačního centra pro diabetiky Nemocnice Prostějov Lenka Prokopová a dodává, že škola bývá pro dia děti složitější, protože se hodně potýkají s nepravidelným režimem a stresovým zatížením, což může výrazně ovlivňovat  kompenzaci diabetu. „Málokdo si uvědomí, že rozkolísání cukru v krvi ovlivňuje funkce mozku. Děti se nemohou soustředit, což má vliv na výkony ve škole. Jsem ráda, že jsem se mohla této schůzky zúčastnit, a tím i trošku odlehčit starosti pedagogickým pracovníkům, kteří za dia děti přebírají zodpovědnost a snaží se  jim vycházet vstříc, i když tato péče je nad rámec jejich povinností.“

Diabetické děti se pohybují v kolektivu zdravých spolužáků, proto je nutné o cukrovce poučit i jejich vrstevníky, školáky a předškoláky. Proto s výukou Lence Prokopové pomáhá i její dcera Tereza, která je budoucí zdravotní sestra. „Na edukaci dětí používáme tzv. konverzační mapy, které formou obrázků dětem jednoduše přiblíží každou fázi cukrovky. Na nich lze dětem snáze ukázat, kde vzniká cukr, kde inzulín, jak se dostává do buněk, kam si lidé inzulín píchají. Sedneme si na koberec nad mapu a diskutujeme o ní.  Děti dostanou do ruky inzulínovou pumpu, pera a glukometr a osahají si vše, co je jim cizí,“ popisuje Lenka Prokopová a doplňuje, že hlavním smyslem osvěty u dětí je pochopit, že diabetes je součástí života a že to není hra. Dětem s diabetem na Prostějovsku a okolí pomáhá Sdružení diabetických dětí Inzulínek, kde se setkávají nejen dia děti, ale i jejich rodiny a řeší problémy každodenního života s cukrovkou.

Zároveň by podle Lenky Prokopové nikdo neměl svoji velkorysost a ochotu stavět na lítosti vůči dia dítěti, protože to negativně ovlivňuje jeho sebevědomí. „Diabetické děti jsou hrdinové, už jen proto, jak zvládají svůj režim a umí si píchnout inzulín.  Někde uvnitř ale stále žijí v pochybnostech a otázkách typu Proč právě ony jsou nemocné, proč se snažit, když jiné to nikdy nebude?“ míní edukační sestra Lenka Prokopová.

Měsíčně se konají v Edukačním centru pro diabetiky v Nemocnici Prostějov desítky sezení. „Upřednostňuji konzultace jednotlivců, kteří jsou o samotě otevřenější více než ve skupině. Skupinová sezení, zvláště ta rodinná, jsou o to cennější, že vidím zájem ze strany blízkých. Je smutné, když diabetici na svoji nemoc zůstanou sami. Cukrovka je onemocnění, které se nesmí podceňovat, nebolí, ale dokáže silně poškodit kardiovaskulární systém, což má za následek rozvoj pozdních komplikací, onemocnění týkající se očí, ledvin, nervové soustavy, vznik a rozvoj diabetické nohy. Vzdělávání v této oblasti je nekončící proces a já se stávám průvodcem svým diabetiků v jejich nemoci,“ míní Lenka Prokopová, sestra Edukačního centra pro diabetiky, které funguje pro děti i dospělé již dvacet let. Cílem její práce je poskytnout dostatek informací svým dia pacientům, které vede k porozumění onemocnění, spolupráci a snaze převzít sám za sebe zodpovědnost a vést plnohodnotný život.

 Důležitý je individuální přístup ke každému diabetikovi. Děti s diabetem za svoji nemoc nemohou. „U malých dětí s cukrovkou 1. typu se dávkování inzulínu mění téměř každý týden vlivem mnoha proměnných - stravy, nemocí, stresu, fyzické zátěže, hormonálních změn. U těchto dětí na počátku onemocnění dochází ve slinivce k destrukci beta buněk, ve kterých se tvoří inzulín, což je hormon, který jako jediný v našem těle dokáže regulovat hladinu cukru v krvi. S postupem času inzulín vymizí ze slinivky úplně.  Inzulín se proto musí pravidelně doplňovat pomocí inzulínových per nebo pump, což je mnohdy velký zásah do života a  psychiky pacienta. Zde hraje velkou roli rodinné zázemí,“ říká Lenka Prokopová s tím, že zájemci o konzultaci se mohou objednat telefonicky na čísle 601 101 550 nebo čísle 582 315 160 a zpravidla dostanou pozvání do poradny do týdne, maximálně do 14 dní.

Moderní doba nabízí i v léčbě cukrovky pomoc moderní techniky. „Pro lepší kompenzaci diabetu lze u nás využívat i kontinuální monitorování hladiny krevního cukru za pomocí senzorů. Podkožní senzor je schopen snímat každých pět minut 24hodin denně glykemické hodnoty, což pomůže pacientovi určit, v jakém období nastává problém a na základě výsledků pacientovi doporučím úpravy v režimu, či léčbě,“ doplňuje zkušená edukační sestra Lenka Prokopová, která má na starost i osvětu a prevenci proti diabetu. V rámci ní se Nemocnice Prostějov každoročně nejen připojuje k celosvětové osvětové kampani v boji proti diabetu u příležitosti Světového dne diabetu, 14. listopadu, ale i celoročně pořádá nejrůznější akce.

Zpět

Kontakt pro média

Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí AGEL
press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: