Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Dne 26.4.2016 ve vstupní hale Nemocnice PV proběhl Den Prevence cévní mozkové příhody

5.5.2016

Dne 26.4.2016 ve vstupní hale Nemocnice PV proběhl v rámci zvýšení povědomí obyvatel Den Prevence cévní mozkové příhody . Neurologické odd. tuto celorepublikovou akci pro širokou veřejnost zaměřenou na prevenci a příznaky CMP organizovalo již třetím rokem ve spolupráci s nutričními terapeutkami a 3 studenty SZŠ PV.

Zájemcům byla prezentována  základní  preventivní vyšetření – měření TK, tuku,  hladiny glykémie a odborné nutriční poradenství v oblasti správné výživy.

Dále  byli seznámeni s nejčastějšími příznaky cévních příhod/např. anglický test FAST je velmi jednoduchý- tvář, ruka a řeč a hlavně jim byli zdůrazněny nové metody léčby –jako je Trombolýza/do 4hod/ a Mechanická trombektomie (do 6hod), u těchto metod  je  velmi důležitý  čas  zaléčení od vzniku postižení, ihned volat 155.

Akce byla úspěšná,  dle prezenční listiny se jí zúčastnilo během 4hod. 172 převážně starších lidí, většina shlédla i film o CMP na smyčce v TV . 

Zpět