Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

AGEL Sport Clinic spustila nový půlroční program pro zlepšení zdraví

14.1.2015

Prostějovské centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic spustilo ve spolupráci s dalšími partnery výjimečný projekt. Klientům nabízí půlroční program zlepšení zdravotního stavu, který je unikátní nejen vlastní metodou, ale také způsobem financování, která jej činí pro klienty přijatelným. Kapacita programu je vzhledem k těmto podmínkám omezena. Případní zájemci mohou kontaktovat pracovníky centra emailem či telefonicky.

Centrum disponuje díky svému vybavení i odbornému zázemí jedinečnými možnostmi v oblasti komplexní diagnostiky, testování a poradenství. „Zaměřujeme se nejen na vrcholové a výkonnostní sportovce, kteří našich služeb dnes již velmi hojně využívají, ale také na „nesportovce“, u kterých můžeme úpravou životního stylu mnohdy významně zlepšit jejich zdravotní stav a celkovou životní pohodu. Toto naše zaměření je obsaženo již v názvu centra, ve kterém je vedle slova „sport“ rovněž obsaženo slovo „prevence“,“ vysvětluje vedoucí AGEL Sport Clinic Mgr. Radim Šlachta, PhD., co bylo motivací k přípravě a realizaci nového projektu. „Zatímco „sportovních služeb“ využívají stovky klientů ročně, pomoc v oblasti preventivních programů je dosud z hlediska počtu klientů popelkou. To i přesto, že výsledky klientů zapojených do preventivních programů jsou velmi povzbudivé,“ dodává Mgr. Šlachta s tím, že právě proto se v centru zaměřili na identifikaci hlavních příčin stávající situace.

Skutečně komplexní a efektivní péče o klienta, která je schopna přinést reálné výsledky projevující se ve zlepšení jeho zdravotní stavu, není zcela banální záležitostí a nese s sebou jisté náklady. „Bohužel ochota lidí investovat do vlastního zdraví nad rámec veřejného zdravotního pojištění je u nás stále velmi malá. Druhým, neméně důležitým faktorem, je jistá nedůvěra zdravotnického sektoru v to, že program zaměřený na úpravu životního stylu může být ve významné části případů úspěšný, a tím ovšem i ekonomicky efektivní. Tato nedůvěra není českým specifikem, ale je přítomná v mnoha zdravotnických systémech, které bazírují spíše na léčbě symptomů, než na prevenci jejich výskytu,“ uvádí Mgr. Šlachta s tím, že nový program stojí na dvou pilířích. Prvním je vlastní metoda a komplexnost programu a druhým způsob financování, která jej činí pro klienty přijatelným.

Úprava životního stylu vyžaduje profesionální vedení a také čas. Během půlročního programu jsou klienti vedeni za využití pokročilých technologií, zázemí i know-how centra, aby šance na úspěch a efekt intervence byl co největší. Preventivní program obsahuje několikanásobné komplexní lékařské sledování spojené se zátěžovým vyšetřením, aby mohli odborníci zpočátku navrhnout a následně korigovat správnou, bezpečnou a přitom efektivní pohybovou intervenci. „Nutriční poradenství zajistí optimální výživu, která zahrnuje individuální, průběžně upravovaný výživový program i řadu nástrojů, které pomáhají v  jeho dodržování. O celý průběh programu se bude průběžně starat přidělený osobní „konzultant“, rádce, motivátor, tedy v dobrém slova smyslu „mentor“,“ prozrazuje vedoucí centra.

AGEL Sport Clinic chce program nabídnout především těm, kteří ho skutečně potřebují, a kterým může reálně pomoci ke zlepšení zdravotnímu stavu. „Musíme proto nabízet dostupný způsob financování. Spojením možností našeho centra a dalších partnerů ze zdravotního i soukromého sektoru lze projekt koncipovat tak, aby ekonomická otázka nebyla pro nikoho zásadní překážkou,“ uvedl na závěr Mgr. Radim Šlachta, PhD., s tím, že kapacita programuje je omezena. Případní zájemci mohou kontaktovat pracovníky centra na email info@sportclinic.agel.cz nebo na telefonicky na čísle 601 328 867, kde se dozvědí více informací. V rámci vstupní konzultace pak odborníci posoudí způsobilost každého klienta pro daný program.

Zpět

Tiskový mluvčí

KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: