Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Telefonní seznam

OBSAH

Vedení a administrativa

Oddělení a ambulance

Cizí organizace


Vedení a administrativa

Informace

Jméno Telefon E-mail
spojovatelka 582 315 111  
záložní linky

582 359 169, 582 359 170

 
informace – vstupní hala nemocnice 582 315 110  
informace Poliklinika (telefonicky se nepřepojuje) 582 315 179  

Ředitelství Nemocnice Prostějov

Jméno Telefon E-mail
Předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a.s. 582 315 819  
Sekretariát ředitele 582 315 819  
Asistentka lékařského ředitele 582 315 787 alena.rozehnalova@smn.agel.cz
Člen představenstva Středomoravské nemocniční a.s. 582 315 833 jiri.drabek@smn.agel.cz
Náměstek pro nelékařskou zdrav. péči 582 315 826 marie.jouklova@smn.agel.cz
Náměstek pro zdravotní pojišťovny a obchod 582 315 758 milena.krivinkova@smn.agel.cz
Hlavní správce Středomoravské nemocniční a.s. 582 315 124 vladimir.olejnicek@npv.agel.cz
Hlavní informatik 582 315 806 ladislav.polak@smn.agel.cz
Manažer kvality 582 315 894 marcela.prikrylova@npv.agel.cz
Projektový manažer 582 315 809 veronika.borilova@npv.agel.cz

Útvar ekonomického ředitele

Jméno Telefon E-mail
Ekonomický ředitel - Ing. Jiří Drábek 582 315 735 jiri.drabek@npv.agel.cz
Vedoucí ekonomického odd.    
Ekonom - Ing. Hana Kováčová 582 315 861  
Ekonom - David Knop 582 315 865  
Vedoucí odd. zdravotních pojišťoven - Ing. Lenka Klementová 582 315 738 lenka.klementova@npv.agel.cz
Hlavní účetní - Ing. Richard Pražák 582 315 748 richard.prazak@npv.agel.cz
Pokladna - poliklinika 582 315 147  
Pokladna, podatelna - nemocnice 582 315 851  

Útvar hlavního informatika

Jméno Telefon E-mail
Denní manažer provozu 582 315 326  

Útvar hlavního personalisty

Jméno Telefon E-mail
Personální oddělení - Aleš Halouzka 582 315 703 ales.halouzka@npv.agel.cz
Personální oddělení, volná pracovní místa - Ilona Tylšarová 582 315 415 ilona.tylsarova@npv.agel.cz
Referent vzdělávání, sociální pracovnice - Jarmila Zbožínková 582 315 897 jarmila.zbozinkova@npv.agel.cz

Útvar správce

Jméno Telefon E-mail
Správce nemocnice 582 315 124 vladimir.olejnicek@npv.agel.cz
Vedoucí oddělení tepelných energií 582 315 533 stanislav.makovy@npv.agel.cz
Vedoucí oddělení léčebné výživy 582 315 739 marketa.rihova@npv.agel.cz
Vedoucí údržby 582 315 133 pavel.zatloukal@npv.agel.cz
Oddělení zdravotnické techniky 582 315 704 jiri.kozak@npv.agel.cz
Metrolog SMN 582 315 789 gabriela.turnova@npv.agel.cz

Oddělení a ambulance

AGEL Sport Clinic

Jméno Telefon E-mail
AGEL Sport Clinic 582 315 650 info@sportclinic.agel.cz

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Martin Pomajbík 582 315 816 martin.pomajbik@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Iva Burgetová 582 315 770 iva.burgetova@npv.agel.cz
Informace:    
Lůžkové oddělení ARO 582 315 885  
JIP A 582 315 836  
JIP B 582 315 841  
Anesteziologická ambulance    
Nutriční ambulance    

Centrální operační sály a centrální sterilizace

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Jiří Šťastný 582 315 700 jiri.stastny@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Věra Šimková 582 315 701 vera.simkova@npv.agel.cz
Dokumentace 582 315 878  

Centrum léčebné rehabilitace

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Petr Konečný, Ph.D. 582 315 293 petr.konecny@smn.agel.cz
Vedoucí fyzioterapeut - Bc. Jiřina Kubíková 582 315 392 jirina.kubikova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Jarmila Večerková 582 315 630 jarmila.vecerkova@npv.agel.cz
Informace a objednání - ambulance 582 315 356  
Informace - lůžková část 582 315 398  
Ambulance oddělení    

Dětské oddělení a ambulance

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Josef Tenora 582 315 411 josef.tenora@npv.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Martina Škývarová 582 315 243  
Vrchní sestra - Mgr. Jana Dočkalová 582 315 403 jana.dockalova2@smn.agel.cz

MUDr. Hana Řehulková (přenosný telefon)

582 315 456, 421  
Pokoj lékařů 582 315 405  
Lékař - služba 582 315 295  
JIP - pracovna sestry 582 315 408, 312  
Inspekční pokoj lékařů 582 315 410  
Lékaři (přenosný) 582 315 404, 378  
Jednotka novorozenecké intermediární péče 582 315 422  
Vyšetřovna standardní oddělení 582 315 409  
Staniční sestra standardní oddělení 582 315 443  
DNIP – pracovna sestry 582 315 406  
DNIP - vyšetřovna 582 315 401  
Archiv 582 315 447  
FAX 582 315 449  
Pohotovost pro děti a dorost (pracovní dny 16 - 21 hod., ve dnech prac. klidu 8 - 20) 582 315 427  
Ambulance dětské    

Gastroenterologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Jaroslav Maceček 582 315 464 jaroslav.macecek@smn.agel.cz
Kartotéka 582 315 463  
Vyšetřovna 582 315 465  
Gastroskopie 582 315 437  
Kolonoskopie 582 315 468  

Gynekologicko-porodnické oddělení + novorozenci

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Martin Balák 582 315 871 martin.balak@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Věra Tisoňová 582 315 710 vera.tisonova@npv.agel.cz
Pracovna lékařů 582 315 779, 798  
Vyšetřovna č.1 - příjem pacientek gynekologie 582 315 765  
Vyšetřovna – šestinedělí-porodnice 582 315 848  
Pracovna sester (přenosný) 582 315 867  
Pracovna sester (spojuje pokoje) 582 315 523  
Gynekologie (přenosný) 582 315 220  
Gynekologická ambulance pro těhotné 582 315 870  
Lékař 582 315 870  
Dětská gynekologická ambulance 582 315 219  
Cytologie 582 315 225  
Pracovna sester - porodnice (přenosný) 582 315 874  
Pracovna sester (spojuje pokoje) - porodnice 582 315 872  
Porodní sál (přenosný) 582 315 873  
Recepce - porodní sál 582 315 900  
Buňka gynekologie 582 315 828, 868  
Ošetření novorozence po porodu 582 315 455  
Novorozenci + intermediální péče 582 315 783  
Novorozenci (přenosný) 582 315 241, 243  
Ambulance gynekologické    

Hemodialyzační oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Eva Rozmánková 582 315 197 eva.rozmankova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Anna Říhová 582 315 199 anna.rihova@npv.agel.cz
Informace, objednávání 582 315 195  
Ambulance oddělení    

Chirurgické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Adolf Gryga, CSc. 582 315 875, 602 730 961 adolf.gryga@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Eva Nemečková 582 315 732, 725 752 099 eva.nemeckova@npv.agel.cz
„Hot line“ lékařský telefon pro konsilia 582 315 899  
Lůžkové odd. A - pracovna sester 582 315 876  
Lůžkové odd. B - pracovna sester 582 315 877  
Ambulance chirurgická a traumatologická (na tomto čísle i objednávání do odborných ambulancí a poraden: proktologická, kolorektální, dětská, horní zažívací trakt a bariatrie, léčení chronických ran, centrum pro řešení kýl) 582 315 760  

Infekční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Zdeněk Prokeš 582 315 333 zdenek.prokes@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Marie Plisková 582 315 322 marie.pliskova@npv.agel.cz
MUDr. Alena Zeidlerová 582 315 324 alena.zeidlerova@npv.agel.cz
Oddělení, pracovna sester 582 315 506  
Vakcinační centrum 582 315 331  
Ambulance, poradny    

Interní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Miloslav Špaček 582 315 720, 618 miloslav.spacek@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Bc. Ivana Branická 582 315 751 ivana.branicka@npv.agel.cz
Interna A 582 315 725  
Interna B 582 315 749  
Interna C 582 315 723  
Interna JIP 582 315 721  
Edukační centrum diabetiků 582 315 160  
Ambulance interního oddělení    

Kožní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Marcela Rozkošová 582 315 288 marcela.rozkosova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Iveta Krsková 582 315 101 iveta.krskova@npv.agel.cz
Ambulance kožního oddělení    

Léčebna dlouhodobě nemocných

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Michal Hleb 582 315 546 michal.hleb@npv.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Anna Zaoralová 582 315 545 anna.zaoralova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Naděžda Crhonková 582 315 541 nadezda.crhonkova@npv.agel.cz
Oddělení A 582 315 545  
Oddělení B 582 315 540  
Oddělení C 582 315 224  
Ambulance oddělení 582 315 222  

Lékárna a zdravotnický materiál

Jméno Telefon E-mail
Vedoucí oddělení - Mgr. Jiří Janík 582 315 128  
Kancelář + FAX 582 315 129  
Statimové objednávky 582 315 298  
Objednávka léčiv + modem 582 315 461  
Laboratoř 582 315 499  
Umývárna - sanitářky 582 315 119,498  
Prodejna zdravotnických potřeb 582 315 202  

Neurologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Gabriela Krejstová 582 315 214 gabriela.krejstova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Božena Böhmová 582 315 213 bozena.bohmova@npv.agel.cz
Lékař - služba (přenosný) 582 315 281  
Akutní ambulance sestra 582 315 234  
Vyšetřovna oddělení I. 582 315 377  
Vyšetřovna oddělení II. 582 315 221  
Pracovna sester (přenosný) 582 315 212  
Pracovna sester 582 315 211  
Pracovna sester JIP 582 315 462  
Iktové centrum 582 315 309  
Nadstandard A 582 315 379  
Fyzioterapie - CLR 582 315 460  
Pracovna sester JIP 582 315 462  
Ambulance oddělení    


Oční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Petr Frgál 582 315 561 petr.frgal@npv.agel.cz
Zástupce primáře - MUDr. Ludmila Matoušková 582 315 557  
Vrchní sestra - Martina Pevná 582 315 556 martina.pevna@npv.agel.cz
Informace, objednání – kartotéka (v pracovní době) 582 315 510  
Informace – mimo ordinační dobu 582 315 558,559,560  
Pracovna sester – operační část 582 315 553  
Ambulance oddělení    

Oddělení laboratorní medicíny

Jméno Telefon E-mail
Oddělení laboratorní medicíny provozuje vlastní web    

Ortopedicko-traumatologické

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Pilař 582 315 881 pavel.pilar@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Jolana Závodná 582 315 780  
Ortopedické oddělení - Informace -(pracovna sester) 582 315 880  
Ortopedické oddělení - lékař 582 315 882  
Traumatologické oddělení - Informace (pracovna sester) 582 315 879  
Traumatologické oddělení - lékař 582 315 859  
Úrazová ambulance - kartotéka 582 315 760  
Ambulance oddělení    

Oddělení patologie

Jméno Telefon E-mail
Primářka - MUDr. Kateřina Prokešová 582 315 381 katerina.prokesova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Renata Řehulková 582 315 383, 373 renata.rehulkova@npv.agel.cz
Administrativa 582 315 373  

Plícní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Dušan Hanák 582 315 283 dusan.hanak@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Dagmar Papáková 582 315 244 dagmar.papakova@npv.agel.cz
Informace, objednávání 582 315 263  
Lůžková část - setra 582 315 242  
Lůžková část - MUDr. Kateřina Zelená, MUDr. Hašák J. 582 315 251  
Ambulance - sestra 582 315 263  
Ambulance I - MUDr. Kateřina Zelená 582 315 272  
Ambulance II - MUDr. Jaroslav Zlámal 582 315 252  
Ambulance oddělení    

Pohotovost

Jméno Telefon E-mail
Pohotovost – dospělí 582 315 550  
Pohotovost – děti a dorost (pracovní dny) 582 315 409  
Pohotovost – děti a dorost (nepracovní dny) 582 315 428  

Psychologie

Jméno Telefon E-mail
Psycholožka - PhDr. Jiřina Veselá 582 315 276  
Sestra psychologie 582 315 273  

Radiační onkologie

Ambulance

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Vladimír Brtník 582 315 489 vladimir.brtnik@npv.agel.cz
Lékař - MUDr. Petr Praskač 582 315 487  
Vrchní sestra - Helena Kadlčíková 582 315 487 helena.kadlcikova@npv.agel.cz
FAX 582 315 338  
Odběrová místnost 582 315 500  
Onkologický registr 582 315 504  
Příp. cytostatik - stacionář 582 315 490  
Ovladovna - Cesium 582 315 335  
Fyzik 582 315 336  
Ambulance oddělení    

Radiodiagnostické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Martin Folprecht 582 315 834 martin.folprecht@npv.agel.cz
Vedoucí radiologická asistentka - Jana Vejrostová 582 315 782 jana.vejrostova@npv.agel.cz
Přijímací kancelář 582 315 297  
Mamografický screening 582 315 302  
Ambulance oddělení    

Transfúzní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Vedoucí lékař - MUDr. Milena Lukešová 582 315 178 milena.lukesova@npv.agel.cz
MUDr. Lukešová 582 315 911  
Vrchní sestra - Monika Říhová 582 315 185  
Hematologická poradna 582 315 169  
Kartotéka transfúzního oddělení 582 315 210  
Odběry - sál 582 315 170  
Vyšetřovna dárců 582 315 184  
Pobytová místnost transfúzního oddělení 582 315 209  

Urologie

Ambulance

Jméno Telefon E-mail
Urologická kartotéka 582 315 125  
Urologická vyšetřovna - lékař 582 315 441  
Urologická ambulance 582 315 440  

Ušní, nosní a krční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Navrátil 582 315 419 pavel.navratil@npv.agel.cz
Lékař - MUDr. Iveta Pospíšilová 582 315 444 iveta.pospisilova@npv.agel.cz
Vrchní sestra - Jitka Slavotínková 582 315 416 jitka.slavotinkova@npv.agel.cz
Sestra - ORL oddělení lůžkové 582 315 418  
ORL ambulance    

Pracovně lékařská služba

Jméno Telefon E-mail
Ordinace pracovně lékařské služby 582 315 495  

Cizí organizace

Ambulance lékařů

Jméno Telefon E-mail
Dětský lékař - MUDr. Štěpánková 582 315 267  
Dětský lékař - MUDr. Mikulášková 582 315 269  
Gynekologická ambulance (lékař) - MUDr. Homzová 582 315 162  
Gynekologická ambulance (sestra) - MUDr. Homzová 582 315 370  
Kožní ambulance (lékař) - MUDr. Andrš 582 315 814  
Kožní ambulance (sestra) - MUDr. Andrš 582 315 813  
Neurologická ambulance (lékař) - MUDr. Gabrlík 582 315 145  
Neurologická ambulance (sestra) - MUDr. Gabrlík 582 315 146  
Neurologická ambulance (lékař) - MUDr. Medková 582 315 325  
Neurologická ambulance (sestra) - MUDr. Medková 582 315 319  
ORL ambulance - MUDr. Koudelková 582 315 150  
ORL ambulance - MUDr. Macháň 582 315 157  
Praktický lékař - MUDr. Freislebenová 582 315 165  
Praktický lékař - MUDr. Zdeněk Kolmaš 582 315 140  
Praktický lékař - MUDr. Meluzínová 582 315 306  
Psychiatrie - MUDr. Petr Pastucha 582 315 318  
Zubní ambulance - MUDr. Frömlová 582 315 349  
Zubní ambulance - MUDr. Hepnar 582 315 368  
Zubní ambulance - MUDr. Chromá 582 315 348  
Zubní ambulance - MUDr. Knotková 582 315 366  
Zubní ambulance - MUDr. Konštacká 582 315 369  
Zubní ambulance - MUDr. Martin spáčil 582 315 367  
Zubní ambulance - MUDr. Novotná 582 315 346  
Zubní ambulance - MUDr. Šuránková 582 315 347  
Zubní ambulance - MUDr. Turková 582 315 358  
Zubní ambulance - MUDr. Zapletalová 582 315 340  
Zubní laboratoř - Soňa Froncová 582 315 127  

Klinická logopedie, psychologie, EEG - biofeedback

Jméno Telefon E-mail
PhDr. et Mgr. Kamila Finkesová (mobil: 603 335 780) 582 315 511  
Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. (mobil: 733 533 339) 582 315 511  

Magnetická rezonance

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Novák 582 315 644  
Recepce 582 315 640  
Ovladovna 582 315 641,642  
Denní místnost 582 315 643  

Organizace

Jméno Telefon E-mail
Bufet (vstupní hala) 582 315 120  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 582 331 741  
Chrištof - výdej prádla 582 315 153, 726  
Protetik na CLR 582 315 631  
Okresní sdružení ČLK pol. 5.p. 582 315 902  
Závodního výboru - kancelář 582 315 862  
Zdravotní doprava, s.r.o - vedoucí 582 315 666  
Zdravotní doprava, s.r.o - dispečink dopravy 582 315 889