Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kontakty

Telefonní seznam

OBSAH


Vedení a administrativa

Jméno Telefon E-mail
spojovatelka 582 315 111  
záložní linky

582 359 169, 582 359 170

 
informace – vstupní hala nemocnice 582 315 110  
informace Poliklinika (nespojuje hovory) 582 315 179  

Ředitelství
Středomoravská
nemocniční a.s.

(seznam zde)  
Ředitelství
Nemocnice Prostějov
(seznam zde)  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

601 366 760  
Pokladna - poliklinika 582 315 147  
Personální oddělení 582 315 835  
Vedoucí oddělení tepelných energií 582 315 533  
Vedoucí oddělení léčebné výživy 582 315 739  
Vedoucí údržby 582 315 133  
Oddělení zdravotnické techniky 582 315 704  
Metrolog SMN 582 315 789  

Oddělení lůžkové

Agel Sport Clinic
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Centrum léčebné rehabilitace
Centrální operační sály a Centrální sterilizace
Chirurgické oddělení
Dětské oddělení
Gastroenterologické oddělení
Gynekologicko porodnické oddělení
Hemodialyzační oddělení
Iktové centrum, Neurologické oddělení
Infekční oddělení
Interní oddělení
Klinická psychologie
Léčebna dlouhodobě nemocných
Oddělení léčebné výživy
Oddělení patologie
Onkologie
Ortopedicko-traumatologické oddělení
Oční oddělení
ORL oddělení
Plicní oddělení
Radiodiagnostické oddělení
Transfúzní stanice

Ambulance

Ambulance všeobecného praktického lékaře
Ambulanci nutriční terapie
Anesteziologická ambulance
Centrum léčebé rehabilitace
Chirurgické ambulance
Dětské ambulance
Gastroenterologická ambulance
Geriatrická ambulance
Gynekologické ambulance
Hematologické ambulance
Infekční ambulance
Interní ambulance
Klinická psychologie
Kožní ambulance
LSPP
Nefrologická ambulance
Neurologické ambulance
Nutriční ambulance
ORL
Ortopedické ambulance
Oční ambulance
Plicní ambulance
Radiační onkologie
Radiodiagnostické ambulance
Urologická ambulance

Externí organizace

Ambulance lékařů

Jméno Telefon E-mail
Dětský lékař - MUDr. Štěpánková 582 315 267  
Dětský lékař - MUDr. Mikulášková 582 315 269  
Gynekologická ambulance (lékař) - MUDr. Homzová 582 315 162  
Gynekologická ambulance (sestra) - MUDr. Homzová 582 315 370  
Kožní ambulance (lékař) - MUDr. Andrš 582 315 814  
Kožní ambulance (sestra) - MUDr. Andrš 582 315 813  
Neurologická ambulance (lékař) - MUDr. Gabrlík 582 315 145  
Neurologická ambulance (sestra) - MUDr. Gabrlík 582 315 146  
Neurologická ambulance (lékař) - MUDr. Medková 582 315 325  
Neurologická ambulance (sestra) - MUDr. Medková 582 315 319  
ORL ambulance - MUDr. Koudelková 582 315 150  
ORL ambulance - MUDr. Macháň 582 315 157  
Praktický lékař - MUDr. Freislebenová 582 315 165  
Praktický lékař - MUDr. Zdeněk Kolmaš 582 315 140  
Praktický lékař - MUDr. Meluzínová 582 315 306  
Psychiatrie - MUDr. Petr Pastucha 582 315 318  
Zubní ambulance - MUDr. Frömlová 582 315 349  
Zubní ambulance - MUDr. Hepnar 582 315 368  
Zubní ambulance - MUDr. Chromá 582 315 348  
Zubní ambulance - MUDr. Knotková 582 315 366  
Zubní ambulance - MUDr. Konštacká 582 315 369  
Zubní ambulance - MUDr. Martin spáčil 582 315 367  
Zubní ambulance - MUDr. Novotná 582 315 346  
Zubní ambulance - MUDr. Šuránková 582 315 347  
Zubní ambulance - MUDr. Turková 582 315 358  
Zubní ambulance - MUDr. Zapletalová 582 315 340  
Zubní laboratoř - Soňa Froncová 582 315 127  

Klinická logopedie, psychologie, EEG - biofeedback

Jméno Telefon E-mail
PhDr. et Mgr. Kamila Finkesová (mobil: 603 335 780) 582 315 511  
Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. (mobil: 733 533 339) 582 315 511  

Magnetická rezonance

Jméno Telefon E-mail
Primář - MUDr. Pavel Novák 582 315 644  
Recepce 582 315 640  
Ovladovna 582 315 641,642  

Organizace

Jméno Telefon E-mail
Bufet (vstupní hala) 582 315 120  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 582 331 741  
Chrištof - výdej prádla 582 315 153, 726  
Protetik na CLR 582 315 631  
Okresní sdružení ČLK pol. 5.p. 582 315 902  
Závodního výboru - kancelář 582 315 862  
Zdravotní doprava, s.r.o - vedoucí 582 315 666  
Zdravotní doprava, s.r.o - dispečink dopravy 582 315 889