Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Urgentní příjem a akutní ambulance

  • Vyšetření a ošetření na Urgentním příjmu, akutních ambulancích a LSPP jsou dostupná denně,
  • ambulance jsou určeny pro pacienty s akutním, život a zdraví ohrožujícím problémem, vyžadujícím neodkladnou péči,
  • jsou místem, kde se pacienti rychle stabilizují, ošetřují úrazy, léčí dušnost, bolest a jiné akutní potíže.

Urgentní příjem a akutní ambulance nejsou určeny pro:

  • pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy bez akutního zhoršení. Ti by měli být vyšetřeni svými praktickými lékaři a následně odbornými či specializovanými ambulancemi,
  • dětské pacienty před dovršením 19 roku (jim je péče zajištěna dětským oddělením), s výjimkou pacientů s traumatem,
  • léčbu běžných nachlazení, opilosti a jiných „banálních” stavů,
  • nejsou místem, kde by měl pacient hledat „druhý názor” pokud není spokojený v jiném zařízení,
  • není místem, kam se posílají k dovyšetření „komplikovaní” pacienti, tito patří na specializovaná odborná pracoviště.
  • nejsou místy, která nahrazují praktické lékaře, ambulantní specialisty, nebo ambulance klinických oddělení nemocnice.

Prosíme pacienty s méně závažnými potížemi, aby mimo běžnou pracovní dobu využívali Lékařská pohotovostní služba (LSPP). Poslední pacient bude vždy ošetřen 15 min před skončením pracovní doby:

LSPP pro dospělé tel: 582 315 550 všední dny: 16:00 – 22:00
so, ne, svátky: 8:00 – 22:00
LSPP pro děti tel: 582 315 427 všední dny: 16:00 – 21:00
so, ne, svátky: 8:00 – 20:00
mimo tuto dobu kl. 409