Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 111
+420 582 359 169
+420 582 359 170

Pracoviště

Oddělení plicních nemocí

Charakteristika lůžkového oddělení:

Počet lůžek:

  • 19 standardních lůžek
  • 1 nadstandardní lůžko

Zdravotnický personál:

  • 2 lékaři
  • 7 sester
  • 3 NZP

Spektrum péče:

Plicní oddělení zabezpečuje komplexní diagnostiku a léčbu akutních a chronických plicních nemocí, včetně nádorů a traumatických onemocnění hrudníku nejen pro obyvatele okresu Prostějov, ale v součinnosti především s interními odděleními Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Šternberk.  Za tímto účelem provádíme vyšetřovací a léčebné postupy, které umožňují současné dostupné vědecké medicínské znalosti a technické a laboratorní možnosti.

V rámci současné péče provádíme bronchoskopická vyšetření dolních dýchacích cest pomocí videobronchoskopu, provádíme hrudní drenáže, hrudní punkce, ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením plicní a pleurální biopsie pod CT kontrolou, dále poskytujeme komplexní funkční plicní vyšetření - spirometrii, bodypletysmografii s vyšetřením plicní difuse, bronchomotorické testy včetně bronchokonstrikčních pomocí metacholinu, vyšetření krevních plynů, zátěžová vyšetření 6 min. chůzí, zajišťujeme i ambulantní infusní a inhalační bronchodilatační a protizánětlivou léčbu a oxygenoterapii. Pro potřebné pacienty zajišťujeme a sledujeme domácí dlouhodobou oxygenoterapii (DDOT) se zajištěním vlastního koncentrátoru kyslíku. Kalmetizační pracoviště se podílí na diagnostice tuberkulózních onemocnění a zajišťuje protituberkulózní očkování.

V rámci naší nemocnice si ceníme spolupráce především s ARO a JIP interních a chirurgických oborů, radiodiagnostickým oddělením a onkologickými ambulancemi.

Naše oddělení velmi úzce spolupracuje s Nemocnicí AGEL Nový Jičín a jeho plicním oddělením (zejména se jedná o endobronchiální ultrasonografii s odběrem mimoprůduškových tkání k vyšetření) a především chirurgickým oddělením (intervenční plicní zákroky jak diagnostické - videoasistovaná torakoskopie, mediastinoskopie, tak kurabilní - resekce plic (ty nejčastěji pro nádorová onemocnění). Rovněž spolupracujeme s radioterapeutickým pracovištěm v Holešově.

Všechny naše výkony vyšetřovací či léčebné postupy jsou spojeny s poskytováním informací o povaze vyšetření a onemocnění a o zvolení dalšího postupu péče tak, aby byla pro pacienta srozumitelná a účelná.

O oddělení:

Lůžková a ambulantní část oddělení na sebe prostorově navazují. K dispozici jsou pokoje o jedné, dvou a třech polohovacích postelích s moderním vybavením včetně možností sledování televize a poslouchání radia. Pokoje jsou s WC a koupelnovým zázemím. Je možnost i využití tzv. nadstandardně vybaveného pokoje za příplatek, jehož výše se řídí platným ceníkem. Pokoje umožňují soukromí pacientů. K dispozici je v areálu nemocnice kantýna. Mobilní pacienti mohou´za příznivého počasí využít pobytu v upravené zahradě.