Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Klinická psychologie

Charakteristika oddělení:

Zdravotnický personál: 

  • 2 klinický psycholog
  • 1 sestra

O oddělení:

Na ambulanci klinické psychologie je poskytována péče v rozsahu celého spektra psychických poruch- od organických postižení centrálního nervového systému přes poruchy nálad, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, fobické stavy, úzkostné poruchy aj. Z léčebných metod je využívána individuální empatická psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, nácvik relaxace, skupinová psychoterapie, testové metody zaměřené na organicitu, deprese, psychotické rysy, aj.

Veškeré informace získané od pacientů a klientů podléhají přísnému utajení, je zamezeno úniku těchto informací mimo psychologickou ordinaci.

Vzhledem k časově náročným vyšetřením je nutné se předem objednat buďto přímo , nebo telefonicky – možno i bez doporučení. Vyšetřujeme klienty od 18 roků.

Nyní nově též KBT terapie obezity, psychologické vyšetření před bariatrickou operací.