Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Lékařská pohotovostní služba

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 16:00 – 22:00
Úterý: 16:00 – 22:00
Středa: 16:00 – 22:00
Čtvrtek: 16:00 – 22:00
Pátek: 16:00 – 22:00
Sobota: 8:00 – 22:00
Neděle: 8:00 – 22:00

Další informace:

V době mimo běžnou pracovní dobu poskytujeme první pomoc pacientům: 

u kterých došlo ke vzniku akutního onemocnění
zhoršení již probíhajícího onemocnění, kdy lze důvodně předpokládat nutnost zahájení léčby v čase kratším, než je možná návštěva u příslušného ošetřujícího lékaře.

Pacienti, u kterých došlo k náhlému poranění či úrazu, jsou ošetření na ambulanci traumatologie.

Co s sebou:       

osobní doklady - platný občanský průkaz a platnou kartu zdravotní pojišťovny, hotovost na úhradu regulačních poplatků, seznam léků, které aktuálně užíváte.

Pokud je pacient odeslán k dalšímu odbornému vyšetření (interna, chirurgie, neurologie, TRN, infekční, gynekologie, ORL), je regulační poplatek vybrán až v odborných ambulancích. Pacient musí předložit průkaz zdravotní pojišťovny a případně rozpis užívání léků.

Zpět na LPS

Kontakty:

582 315 550
Blok E, vstup E1 (přízemí, vedle kantýny)

Personál:

Lékaři:
MUDr. Michal Hleb

Příbuzné ambulance