Logo

Vy a Vaše zdraví Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Rezidenční místa lékařů

Středomoravská nemocniční a.s.

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Vyhlašuje Výběrové řízení na rezidenční místa v následujících oborech specializačního vzdělávání lékařů:

1. Pediatrie         3 místa pro lékaře
2. Gynekologie a porodnictví 1 místo pro lékaře v Nemocnici Prostějov
1 místo pro lékaře v Nemocnici Přerov
3. Vnitřní lékařství         2 místa pro lékaře
4. Anesteziologie a intenzivní medic. 2 místa pro lékaře
5. Chirurgie          2 místa pro lékaře
6. Radiologie a zobrazovací metody 1 místo pro lékaře
7. Neurologie 1 místo pro lékaře

Pokud není uvedena výše specifikace nemocnice, tak se jedná o místa na akreditovaných pracovištích nemocnic Středomoravské nemocniční a.s. – Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk.

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a osobní dotazník (2 listy) - ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz ,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) – nepředkládá zaměstnanec Středomoravské nemocniční a.s.
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • přehled o odborné praxi.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • jazykového znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
 • osobnostní předpoklady
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.

Způsob hodnocení uchazečů:

Středomoravská nemocniční posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Středomoravské nemocniční a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Případné informace podá Mgr. Jana Růžičková, MBA, email: jana.ruzickova@smn.agel.cz.

Přihlášky do výběrového řízení mohou uchazeči podávat do 21. 9. 2018 na adresu:

Personální oddělení
Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
796 04  Prostějov