Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

COVID-19

Vyšetření přítomnosti protilátek

VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI PROTILÁTEK

Odběrové hodiny: 
PRACOVNÍ DNY (PO - ČT)   9:00 - 11:00

REZERVACE TERMÍNU ZDE

Více informací


Průkaz protilátek proti SARS-CoV-2 na žádost pacienta

Detekce protilátek proti SARS-CoV-2 umožňuje tzv. nepřímý průkaz infekce covid -19, tedy informaci o tom, že daný jedinec onemocnění v minulosti prodělal. Nevypovídá však nic o intenzitě ochrany či o stanovení období prodělané infekce. Protilátky proti SARS-CoV-2 se objevují u většiny pacientů přibližně ve 2. týdnu po nástupu příznaků onemocnění. IgM a IgA protilátky se objevují průměrně od 5. dne, IgG cca po 14. dnech po nástupu příznaků. Je rovněž nutné počítat s možností „selhání“ testu, zejména u asymptomatických, případně imunokompromitovaných osob. Při vyšetření je výjimečně možná (cca 1 % případů) i zkřížená reaktivita s protilátkami proti jiným lidským koronavirům, což nelze vyloučit.

V Laboratoři lékařské mikrobiologie Nemocnice AGEL Prostějov provádíme průkaz protilátek pomocí metody CLIA (chemiluminiscenční imunoanalýza) na analyzátoru LIAISON XL Analyser ve vzorcích lidského séra nebo plazmy odebrané do EDTA nebo heparinu.

Stanovení specifických protilátek IgG anti-S1 a anti-S2 kvantitativně (AU/ml) proti viru SARS-CoV-2

Laboratorní interpretace:

< 33,8  AU/ml  = negativní průkaz IgG, jedinec se s největší pravděpodobností s virem SARS-CoV-2 nesetkal

33,8  AU/ml = nejasný výsledek, doporučeno opakovat vyšetření s odstupem 1–2 týdnů

> 33,8    = pozitivní přítomnost protilátek IgG, jedinec byl exponován viru SARS-CoV-2 (tzv. anamnestické protilátky)

Stanovení specifických protilátek IgM kvalitativně - v IP (Index Pozitivity).

Laboratorní interpretace:

< IP 1,1  =  negativní průkaz IgM (může být negativní i u pacientů během inkubační doby nebo v počátečních stadiích infekce)

≥ IP 1,1 = výsledek obecně znamená expozici vyšetřované osoby viru SARS-CoV-2

Klinické interpretace laboratoř neprovádí, rozhodně nelze využít metodu průkazu protilátek jako jediný podklad ke stanovení diagnózy nebo vyloučení infekce virem SARS-CoV-2 nebo k informování o stavu infekce.

Vyšetření je prováděno na Vaši výslovnou žádost. V nejasných případech se musíte obrátit na svého ošetřujícího lékaře.